Alkoholpolitik

”Alkoholkonsumtionen i Europa måste minska”

Ett av åtta dödsfall som inträffar bland 15 – 64-åringar orsakas av alkohol. Därför måste alkoholkonsumtionen minska. Det slår 71 forskare från 14 länder fast i ett manifest från den internationella alkoholforskningskonferensen som avslutades i fredags i Stockholm.

Ytterligare ett skäl för att konsumtionen måste minska anser forskarna vara att skadorna inte drabbar rättvist utan i högre grad de svaga i samhället.

Forskarna skriver i manifestet att de är ”djupt oroade över att 120 000 EU-medborgare i åldern 15-64 år dör av alkohol varje år, och att dessa dödsfall, som är möjliga att förebygga, får pågå år efter år utan att tillräckliga politiska åtgärder vidtas”.

Man pekar också på att vi i EU dricker dubbelt så mycket som världsgenomsnittet: ”Vi gillar vår alkohol och har en lång historia av drickande. Men vi har också ett alkoholproblem.” Enligt manifestet orsakar alkoholen förutom sjukdomar och för tidig död också kostnader på 156 miljarder euro inom EU varje år.

I manifestet presenteras 13 punkter för att komma till rätta med problemet:

 • Alla medborgare har rätt att få veta vilka risker som är förenade med alkoholkonsumtion och att risken ökar ju mer man dricker.
 • Via varningstexter på förpackningar bör konsumenterna varnas för att alkohol kan orsaka en rad sjukdomar, inklusive cancer. Innehållet i varningstexterna ska formuleras av hälsovårdsmyndigheter.
 • Priset på alkohol måste höjas omedelbart i hela EU via beskattning av alla produkter, även vin och öl.
 • Minimipris per gram alkohol ska accepteras som ett alkoholpolitiskt instrument i alla EUs medlemsstater och för alla produkter, inklusive vin.
 • De argument som anförs mot prishöjningar, som att de skulle öka hembränning och smuggling, är felaktiga.
 • Tillgängligheten till alkohol måste minska på flera sätt, till exempel genom att minska antalet inköpsställen, minskade öppettider och se över alkoholens placering i butiken.
 • Förbjud all alkoholreklam.
 • Vidta åtgärder för att minska skadorna, till exempel genom strikta rattfylleriregler, åldersgränser och åtgärder mot överservering.
 • Satsa på förebyggande åtgärder som involverar föräldrar och åtgärder som förändrar beteendet istället för att försöka förändra attityder.
 • Se till att de som dricker för mycket får rådgivning i tid och erbjuds behandling vid behov.
 • Regeringarna i EUs medlemsstater går fel väg. Enligt WHO:s rapport från 2012 är de alkoholpolitiska insatser som ökat information och kampanjer och de som minskat är prishöjningar och åtgärder mot alkoholreklam.
 • Regeringar och myndigheter hanterar inte alkoholindustrin på ett moget och effektivt sätt. Diskussionerna handlar för det mesta om information och självreglering av annonsering. I stället borde diskussionerna handla om sådant som industrin kan bidra med som faktiskt kan förbättra hälsan som att sänka alkoholhalten i de produkter de säljer.
 • För att få ner antalet för tidiga dödsfall från 120 000 per år bland européer i åldern 15 – 64 år måste EU satsa på de åtgärder som WHO och World Economic Forum anser vara de mest kostnadseffektiva: höja priserna, minska tillgången och förbjuda alkoholreklam.

Amphora är ett europeiskst forskningsprojekt som pågått i fyra år. Projektets syfte har varit att bidra till nya rön på outforskade eller bristflligt undersökta delar av alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade skador i Europa. Resultatet ska spridas till dem som fattar beslut i alkoholpolitiska frågor. Projektet avslutas i december.

***

Amphora har också producerat en video om Europas alkoholproblem och vad som kan göras åt dem:

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer