EU-projekt ger nyktrare idrottsledare

Alla barn ska ha rätt att möta nyktra idrottsledare. Det har varit målet för IOGT-NTOdistrikten i Jämtland-Härjedalen, Västernorrland och Nord-Tröndelag, som under tre år har deltagit i det interregionala EU-projektet ”Vinnande val”. Projektet har genomförts i samarbete med Idrottsförbundet och Sisu. Nu när projektet är avslutat har bland annat Bergs kommun i Jämtland tillsammans med IOGT-NTO kommit igång med en utbildning av idrottsledare om alkoholfrågor.

Förhoppningen är att detta ska permanentas i kommunen och bli en del av idrottsledarutbildningen.

-Det är viktigt att barn ska känna sig trygga med att idrottsledarna inte dricker i samband med läger och annan idrottslig verksamhet. Därför har vi valt att satsa på utbildningen ”ledare tillsammans”. Projektet har pågått i tre år och tanken är att det nu ska rulla på av sig självt, säger Vivan Åhman, ordförande i Jämtlands distrikt.

Och rullar på gör det. Så pass att Vivan oroar sig för att det blir för mycket och för stort.

-Då räcker vi inte till. Vi måste ju hinna med att utbilda personer som kan undervisa idrottsledarna om nykterhet, konstaterar hon.

EU-projektet ”Vinnande val” har inte bara genererat nyktrare idrottsledare, utan också bortåt trettio procent fler deltagare och sportaktiviteter i olika föreningar runt om i landet. Syftet med projektet är att förbättra folkhälsan och ge riktat stöd och resurser till både ungdomar och vuxna.

Maria Zaitzewsky Rundgren

Mer från Accent