EU-valet

”EU-parlamentet allt viktigare för alkoholpolitiken”

Spelar det verkligen någon roll om man röstar i EU-valet? Parlamentet har väl ändå inget att säga till om? Det stämmer inte, menar Mariann Skar på Eurocare. Hon tycker att EU-parlamentet ofta spelar en avgörande roll i alkoholpolitiken.

Snart är det dags att välja representanter till EU-parlamentet. I förra EU-valet röstade endast 45,5 procent av svenskarna. Det är bara drygt hälften av de 84,6 procent som röstade i riksdagsvalet. Då var det ändå det högsta valdeltagandet som dittills uppnåtts i ett svenskt EU-val.

Detta trots att EU:s politik påverkar oss i allra högsta grad, inte minst alkoholpolitiskt. Det vet Mariann Skar, generalsekreterare på Eurocare, en organisation som arbetar för att förebygga och minska alkoholskadorna i Europa.

– EU-parlamentet blir allt viktigare. De har större inflytande numera och kan stoppa eller driva fram lagar. Det var till exempel parlamentet som satte stopp för innehållsförteckningar på alkoholförpackningar. Något som vi ville ha för att folk ska se hur många kalorier de får i sig av alkohol. Därför är det viktigt att folk väljer klokt när de kryssar i EU-valet, säger hon.

EU-valet är mer av ett personval än riksdagsvalet, men spelar det verkligen någon roll vem jag röstar på?

– Ja, absolut säger Mariann Skar. En parlamentariker kan driva en fråga och få sitt parti att föra fram den. Anna Hedh, svensk socialdemokratisk parlamentariker, för ofta fram alkoholpolitiska frågor. Hon gör stor nytta. Engagemang är viktigt, en engagerad politiker får ofta många med sig.

Eurocare har skickat en enkät till alla partier som ställer upp i EU-valet och bett sina medlemsorganisationer att kontakta sitt lands kandidater till EU-parlamentet. Resultatet kommer att publiceras på Eurocares webbplats som hjälp för alla som ska rösta och som tycker att alkoholpolitik är viktigt.

– Allra viktigast är att vi får en ny alkoholstrategi. Den gamla gällde från 2006 – 2012. Nu behöver vi en ny, säger hon.

Hon bedömer utsikterna för en ny strategi som goda.

– Medlemsstaterna möttes i mars och alla var överens om att vi ska ha en ny strategi. Det är fantastiskt och sätter hård press på kommissionen. Förhoppningsvis får vi parlamentarikerna med oss också. Då blir det svårt för kommissionen att vägra, säger Mariann Skar.

Den 27 – 28 november ska Eurocare vara värdar för den sjätte upplagan av European Alcohol Policy Conference i Bryssel.

– Vi hoppas att många kommer till den; beslutsfattare, forskare och folk från ideella organisationer. Det är viktigt att den nya kommissionären och de nya parlamentarikerna känner att frågan har brett stöd, säger hon.

Andra frågor hon anser vara viktiga är skatter och priser, marknadsföring – särskilt på internet – åldersgränser (några EU-länder har fortfarande 16 år som inköpsgräns), att få innehålls- och hälsoinformation på alkoholförpackningar, att promillegränserna samordnas och att licensieringen stärks.

– Mer än hälften av EU-länderna tillåter bara försäljning av alkohol i licensierade butiker. Vi tycker ju att det ska vara så i alla länder och så önskar vi att man stärker kontrollsystemet i de länder där det inte fungerar så bra, säger hon.

Alkoholhalten i vin tenderar att bli allt högre. Även öl tillverkas i allt alkoholstarkare varianter. Det gör att hälsoriskerna ökar.

– Ett sätt att få bukt med det kan vara att upplysa konsumenterna om hur många kilokalorier de får i sig när de dricker. Det blir stor skillnad bara genom att välja ett vin med 12 procent alkohol istället för 16, säger hon. Jag tror att fler skulle välja alkoholsvagare sorter om det blev tydligt. Då skulle efterfrågan få tillverkarna att ta fram fler ölsorter med styrka på två procent.

Att höja priset på alkohol är ett av de absolut mest effektiva sätten att minska konsumtionen och därmed skadorna. Hela EU följer med intresse rättegången i Skottland som ska avgöra om den skotska regeringen har rätt att införa minimipris på alkohol eller inte. Det anser inte alkoholindustrin som dragit regeringen inför rätta. De är beredda att gå vidare till EU-domstolen för att få rätt.

– Det är väldigt spännande och vi hoppas att de får införa minimipriser, säger Mariann Skar. Det är ju ingen politisk fråga för närvarande, utan en juridisk, men parlamentarikerna är viktiga opinionsbärare som kan påverka.

Kan en ideell organisation som Eurocare påverka alkoholpolitiken i EU?

– Vi har en röst som hörs och vi blir lyssnade på. Vi har goda kontakter i parlamentet, i kommissionen och i WHO och har regelbundna möten med direktoratet och enskilda parlamentariker. Vi hjälper dem med underlag och ger dem anledning att reagera. Mest kontakt har vi förstås med de politiker som är på vår sida, men vi tar även kontakt med motståndarna. Det finns parlamentariker som stöttar industrin, men som ändå kan stödja oss i vissa frågor, som innehållsdeklarationerna, alkohol och graviditet, rattfylleri eller barn och alkohol.

En lokal IOGT-NTO-förening anser hon vara ännu viktigare för EU-politiken.

– Politiker vill ha röster. Det får de inte av oss. Däremot får de röster av IOGT-NTO:s medlemmar och lyssnar därför på dem. Engagerade väljare i hemlandet är viktigast av allt. Ta reda på vilka politiker som stöttar en restriktiv alkoholpolitik och rösta på dem. Din röst behövs!

Mer från Accent