EU

EU-parlamentariker pressar på för ny alkoholstrategi

Européer dricker mest i världen. I några EU-stater, som Luxemburg och Tjeckien är alkoholkonsumtionen 2,5 gånger högre än genomsnittet i världen. Därför måste en ny, mer kraftfull alkoholstrategi tas fram hävdar EU-parlamentariker.

Den irländska parlamentarikern säger till nyhetssidan euractiv.com Nessa Childers att hon vill sätta press på kommissionen för att få fram en ny strategi.

− Vi har inte kommit tillräckligt långt i frågan än, så vi behöver en förnyad strategi och vi har ett gemensamt ansvar att se till att den kommer fram, säger Nessa Childers vid en tillställning i parlamentet under Uppmärksamhetsvekan för alkoholskador som hölls i Bryssel förra veckan.

EU:s gällande alkoholstrategi, som initierades under Sveriges ordförandeskap och var den första i sitt slag, löpte ut förra året utan att ersättas av någon ny. Svenska regeringen driver frågan och har fått med sig många andra länder. Även bland politikerna i EU-parlamentet finns stöd för frågan, men tjänstemännen i kommissionen bormsar. Förhoppningsvis kommer påtryckningarna att leda till en ny strategi, även om kommissionen förväntas undvika att ta upp stöd för skatter och priser.

Enligt den bulgariska parlamentarikern Antonia Parvanova är hälsokommissionären Tonio Borg redo att ta fram en ny strategi, men han behöver stöd.

− Så vår uppgift blir att visa på att stödet är brett för en ny strategi, inte bara från engagerade organisationer, utan även från politiker oh allmänhet, säger hon.

Hon tillägger att hon tycker att det största problemet är alkoholindustrin som föröker blockera en tuffare politik.

Enligt Antonio Parvanova försökte parlamentariker få igenom ett krav på kalori- och sockerinnehåll i alkoholdrycker, men fick inte igenom det efter protester från industrin. Parlamentariker har också försökt få använda medel från EU:s “health for growth” program, utan att lyckas.

Guilio Gallo från generaldirektoratet för hälso- och konsumentfrågor säger att den senaste tidens diskussion om konsekvenserna av alkohol påverkar kommissionen.

− Ju mer ni trycker på desto lättare blir det för oss att föra det här framåt, säger han.

Mer från Accent