Alkoholreklam

EU-kommissionen vägrar ta fram ny alkoholstrategi

Trots att EU-parlamentet röstat för att en ny alkoholstrategi ska tas fram tänker inte hälsokommissionären genomföra det.

Vid det 16:e mötet med European Alcohol and Health Forum (EAHF) sa hälsokommissionären Vytenis Andriukaitis att kommissionen inte har för avsikt att ta fram någon strategi för att minska de alkoholrelaterade skadorna i Europa. Det rapporterar EuroCare och Euractiv.

– Jag vill fokusera på att ta fram åtgärder för att minska riskerna för icke-smittsamma sjukdomar. Där ingår alkohol, men också tobak, näring och fysiskaktivitet. Vad vi sedan kallar dokumentet är mindre viktigt för min del vad man kallar dokumentet. Det som har betydelse är resultaten, säger Vytenis Andriukaitis i sitt tal.

Mariann Skar, generalssekreterare på EuroCare, är besviken.

– Vi tycker det är väldigt tråkigt. När parlamentet bett om en strategi och 17 hälsoministrar från medlemsstaterna gått samman och bett om en ny strategi är det märkligt att hälsokommissionären går emot, säger hon till Accent.

Vad som ligger bakom hälsokommissionärens utspel vet hon inte.

– Jag förstår faktiskt inte varför han gör så här när han har så tydligt mandat. Till och med alkoholindustrin har ju velat ha en ny strategi. Nu hoppas vi att medlemsstaterna och parlamentarikerna reagerar, säger hon.

Även Linda Engström, kommunikations- och påverkanschef på IOGT-NTO, är missnöjd med kommissionärens utspel.

– Det är förödande och pinsamt, men typiskt. Alla instanser har bestämt att man vill ha en strategi, men ändå blir det ingenting. Man kan verkligen undra varför? Det är bra med en strategi för icke-smittsamma sjukdomar, men det är dåligt för alkoholfrågan. Den handlar ju om så mycket mer, säger hon.

Hon är bekymrad för konsekvenserna.

– Länderna behöver ett ramverk att hålla sig till när de ska fatta alkoholpolitiska beslut. Det ger legitimitet och är något att hämta kraft ifrån. Tobakskonventionen är ett bra exempel på ett bra exempel. Har man inget sådant dokument måste varje beslut motiveras för sig, trots att vi egentligen är överens om att hålla alkoholen borta från områden som trafiken och graviditeten, säger hon.

Irma Kilim, politisk sekreterare med ansvar för EU-frågor på IOGT-NTO, har aldrig hört talas om något liknande.

– Jag tror aldrig att den hänt tidigare att alla instanser är överens om en sak och kommissionen går emot. Civilsamhället, parlamentet, ministerrådet och rådet med nationella experter har alla sagt att de vill ha en strategi och förklarat varför det behövs, och ändå går kommissionen emot. Det är helt otroligt, säger hon.

Mer från Accent