Politik

EU-förslag mot syntetiska droger

EU-kommissionen vill stärka bekämpning av nya syntetiska droger som dyker upp alltmer i Europa. Snabbare agera för att stoppa dem, mer samarbete inom unionen, förverka brottsvinster, är några förslag.

Senaste åren har det nästan varje vecka upptäckts nya droger i unionen, som kan saluföras lagligt via nätet innan de hinner utredas och förbjudas. En katt och råtta-lek på liv och död.

År 2009 upptäcktes 24 nya psykoaktiva ämnen i EU, året därpå 41, 2011: 49 ämnen, ifjol hela 73 stycken. Och det tar ofta lång tid innan medlemsländerna hinner agera och stoppa dem.

I tisdags presenterade EU-kommissionen planer på omfattande ändringar för att bättre kunna bekämpa narkotika och i synnerhet de nya psykoaktiva preparaten.

Viviane Redin, kommissionär– Nya syntetiska droger sprider sig nu snabbare än någonsin i Europa, samtidigt som narkotikahandel blivit ett av de mest omfattande gränsöverskridande brotten inom Europeiska unionen. Vi behöver verkningsfulla regler utan kryphål, särskilt för att förebygga att unga människor faller för frestelsen att använda droger, sade Viviane Reding, vice ordförande i kommissionen.

Enligt en EU-enkät har syntetiska droger blivit alltmer populärt bland ungdomar 15-24 år. I genomsnitt hade 5 procent använt sådana, men i några länder var det betydligt högre (Irland 16 procent, Polen och Lettland 9 proc., Storbritannien 8 proc.). En majoritet av de tillfrågade var ändå för ett förbud mot dessa nätdroger.

EU-kommissionen föreslår nu bland annat skärpt EU-lagstiftning så att EU kan agera snabbare för att stoppa nya syntetiska droger (korta handläggningen från två år till tio månader). Införa bättre kontroll av legala kemikalier som används och tillfälliga förbud mot ämnen som utgör omedelbara risker.

Men även förbättra information och samarbete mellan EU-länderna och globalt inom området. Dessutom ta fram regler om att kunna förverka brottslingars vinster genom bland annat droghandel.

Kommissionen konstaterar att enskilda länder inte på egen hand kan stoppa spridningen av droger. Men att Lissabonfördraget ger möjlighet att kunna ta itu med drogproblem och införa striktare regler.

Förslagen – som väcktes redan för två år sedan av kommissionär Reding – ska nu gå vidare till medlemsstaterna och EU-parlamentet.

EU:s narkotikaobservatorium välkomnar kommissionens uppmaning till stärkta insatser mot nya nätdroger i unionen. Så även svenska tullen.

– Det behövs verkligen, det verkar vara en aldrig sinande ström av ämnen. Även om Sverige är i framkant med förstörandelagen, som gör att vi kan omhänderta ännu inte klassade droger, så finns en lista med över 200 ämnen att utreda, säger Lars Hansson, narkotikaexpert på tullverket, till Drugnews.

Störst problem idag är det med syntetiska cannabinoider (Spice-varianter), katinoner och fenetylaminer, enligt tullen.

Mer från Accent