"Ett klokt sätt att hantera frågan på"

Efter en lång debatt bestämde sig Folkpartietbarbro_westerholm_250pxs landsmöte för att öppna för gårdsförsäljning av alkohol – men först efter att frågan avgjorts i Finland.

Barbro Westerholm, partiets socialpolitiska talesman, tycker att det var ett klokt sätt att hantera frågan på.

Folkpartiet bestämde på partiets landsmöte att man kan tänka sig att öppna för gårdsförsäljning av alkohol. Hur kommer det sig?
– För det första är det viktigt att säga att det råder stor enighet i Folkpartiet om att vi vill värna Systembolaget. Två motioner föreslog att vi skulle ställa oss positiva till gårdsförsäljning men beslutet blev att vi inte ska öppna upp för detta innan frågan har avgjorts i Finland.

Hur gick debatten?
– I utskottsbehandlingen inför landsmötet så vann gårdsförsäljningsivrarna tack vare ordförandens utslagsröst, så visst fanns det ett stöd för den linjen. Men även bland de som förespråkade ett ja till motionerna fanns ett tydligt stöd för Systembolagets monopol.

Vad tycker du själv i frågan?
– Med tanke på hur det hade kunnat gå tycker jag att det här var ett klokt sätt att hantera frågan. Ett avgörande i Finland kommer att dröja länge, någon rättslig prövning har inte inletts där ännu.

Pierre Andersson

Mer från Accent