Antirasism

Ett år med antirasistiskt arbete i IOGT-NTO

För ett år sedan startades IOGT‑NTO:s nätverk mot rasism. Sedan dess har nykterhetsrörelsens medlemmar demonstrerat mot nazister på flera orter i landet.

På Heden i Göteborg vajar flaggor i höstvinden. Ett myller av tusentals människor har samlats här, några kvarter från Svenska mässan för att demonstrera mot nazism och främlingsfientlighet. Det är den 30:e september och Nordiska motståndsrörelsens, NMR, demonstration har tillåtelse att börja marschera inom några timmar. Några meter från en högljudd sambaorkester mitt bland motdemonstranterna står Tyra Markebo från Nykterhetsrörelsens scoutförbund, NSF, i Borås, med ett höjt plakat.

– Det är självklart att visa solidaritet gentemot utsatta grupper och individer, samt att visa de grupper som förtrycker andra att de inte är välkomna, säger hon.

De är tydligt att många tänkt som Tyra Markebo. Fotbollsplanerna på Heden är nästintill fullpackade. Bland de som mobiliserat mot nazistmarschen finns UNF-distriktet i Göteborg och Bohuslän, som uppmanat så många som möjligt att komma till demonstrationen.

Klistermärken specialupptryckta för den 30:e september. Foto: Jens Wingren.

Arbetet mot rasism och för en demokratisk samhällsutveckling är ett av IOGT-NTO:s prioriterade mål. Ett år har gått sedan IOGT-NTO:s nätverk mot rasism startades och ett samarbete med den antirasistiska stiftelsen Expo inleddes.

Erik Winnfors Wannberg, sekreterare i förbundsstyrelsen, är en av de som drivit det antirasistiska arbetet. För honom har demokrati och solidaritet varit viktiga delar av rörelsen ända sedan han som UNF:are gick med i kommittén Isolera Sydafrika på 1980-talet.  På kongressen i Lund 2015 togs beslutet att satsa mer på arbetet för demokrati och mot rasism.

– Beslutet handlar om att IOGT-NTO måste vara en levande rörelse som ser vilka problem som finns i dag och vara en del av lösningen, säger Erik Winnfors Wannberg.

Erik Winnfors-Wannberg Foto: Privat

Han poängterar att IOGT-NTO är en mångkulturell rörelse med medlemmar från hela världen.

– Vi måste stå upp för våra medlemmar.

Valet av Expo som samarbetspartner upplever han har tagits emot med stolthet i rörelsen.

– De är partipolitiskt obundna och tydliga, och har inga andra agendor än att kartlägga och motarbeta extremism, säger han.

Genom arbetet med nyanlända har många nya föreningar bildats och erbjudit människor en väg in i det svenska samhället.

IOGT-NTO:s antirasistiska nätverk organiseras främst genom en facebook-grupp med drygt 300 medlemmar. I gruppen samlades kraft inför NMR:s demonstration i Göteborg. De som inte kunde ta sig till västkusten markerade här sitt avståndstagande och uppmanades att i stället samlas för att sjunga mot rasism och för demokrati.

– Det gäller att erbjuda vägar för att kunna arbeta med antirasistiska frågor i stället för att rulla ut en färdig lösning, säger Erik Winnfors Wannberg.

Hans förhoppning är att samarbetet med Expo ska leda till fler vägar för medlemmar att engagera sig.

– Mycket av det antirasistiska arbetet i dag består av att anordna språkcaféer, fotbollsturneringar och annat integrerande arbete, säger han.

– Genom arbetet med nyanlända har många nya föreningar bildats och erbjudit människor en väg in i det svenska samhället.

Men han menar att det även finns intresse för ett mer teoretiskt arbete mot rasism, med föreläsningar och studiecirklar.

– Under Verksamhetsforum nu i november kom det önskemål om att få ta del av mer rörelsehistoria, och att få veta mer om hur IOGT och NTO agerat i frågor om demokrati och rasism, säger han.

Utöver individuella medlemmars engagemang tar även IOGT-NTO som rörelse ställning.  I januari 2016 tog förbundsstyrelsen beslutet att organisationen inte ska ha något som helst samröre med Sverigedemokraterna.

En annan fråga som dykt upp är hur IOGT-NTO ska förhålla sig till NMR:s närvaro under Almedalsveckan. Medan vissa ville bojkotta politikerveckan helt valde rörelsen att ändå närvara, trots att nazisterna deltog. En av dem som fanns på plats var Per-Åke Andersson, som varit både förtroendevald och anställd i IOGT-NTO. För honom var det självklart att stå upp mot nazisterna.

Varje år hålls en mångfaldsparad i anslutning till Almedalsveckan och detta år bad arrangörerna fler grupper att sluta upp med anledning av NMR:s närvaro.

– Det blev större än någonsin, säger Per-Åke Andersson.

Paradens färdväg gick från Visbys hamn och förbi den plats där NMR fått tillstånd att stå.

– Det var glatt och kärleksfullt i paraden. När vi gick förbi nazisterna började de ropa emot oss och bua i högtalare för att störa oss, men vi var fler och vi överröstade dem, säger han.

Mångfaldsparaden i Visby under Almedalsveckan 2017. Foto: Ulrica Ambjörn.

Per-Åke Andersson tror inte att det hade varit en bra idé att bojkotta Almedalen.

– Nej, man måste slå vakt om såna här institutioner och sen får man se till att nazisterna inte får för mycket plats. Jag tycker inte att vi ska dra oss bort från Almedalen. Det är ju också en plattform för oss att påverka i alkoholfrågorna, säger han.

Per-Åke Andersson. Foto: Jens Wingren.

Per-Åke Andersson tycker att IOGT-NTO skulle kunna må gott av att sopa rent framför sin egen dörr.

– Om jag ska sticka ut hakan lite så vill jag påstå att främlingsfientligheten inte är helt frånvarande i vår organisation. Det kan komma kommentarer ibland som jag inte tycker är rumsrena, främst från äldre medlemmar, säger han.

Erik Winnfors Wannberg oroar sig för den pågående samhällsutvecklingen och hoppas att IOGT-NTO:s samarbete med Expo fördjupas framöver.

– Vi kommer ha samtal med Expo under vintern om vad vi kan erbjuda dem och vad de kan erbjuda oss. Vi behöver kunna använda deras kunskap och sprida den till våra medlemmar, säger han.

Han tror inte att IOGT-NTO kan stå ensamt i det här arbetet.

– Vi måste närma oss UNF, NSF och Junis. Möten är ett fantastiskt bra vaccin mot rasism. Man dömer inte människor i grupp när man känner dem. Så det är viktigt att nyanlända får komma in i vår vanliga verksamhet och synas och ta plats, säger han.

Tyra Markebo från Borås. Foto: Jens Wingren.

I Göteborg faller ett lätt duggande regn över lördagen den 30e september och tusentals demonstranter. Nordiska motståndsrörelsen fick aldrig demonstrera utan har lotsats tillbaka till sin uppsamlingsplats mellan led av poliser. Istället demonstrerades motstånd och tolerans på stor skala denna dag.

För Tyra Markebo har större delen av dagen bestått av väntan i det fina vädret.

– Det var en väldigt speciell upplevelse att vara i en så stor folkmassa när alla har ett gemensamt mål. Även om det också var uttröttande, säger Tyra Markebo.

Du kan höra en poddversion av det här reportaget i avsnitt 18 av Accentpodden.

Mer från Accent