Eniga EU-ministrar lyfte alkoholfrågan

DRUGNEWS: EU:s hälsoministrar har antagit slutsatser om alkohol och hälsa som går längre än tidigare. Bland annat slås fast att prisinstrumentet är effektivt och att alkoholreklam driver på ungas drickande och bör regleras. IOGT-NTO välkomnar besluten medan bryggarna beklagar.

EU:s 27 medlemsstater enades i början av december om så kallade rådsslutsatser om alkohol och hälsa vid sitt möte i Bryssel. Europa har idag världens högsta konsumtion och allt fler länder inser problemen och skärper sin alkoholpolitik, inför åldersgränser och sänker promillegränser.

På svenskt initiativ har några frågor särskilt lyfts fram som fått gehör. Det handlar bland annat om att skydda barn, unga och ofödda barn, uppmärksamma äldres ökade drickande och uppmana kommissionen ska stödja länderna med att förverkliga alkoholstrategin och minska alkoholskador. Och att redan nu börja förbereda för en ny strategi som kan ta vid efter 2012.

– Vi är väldigt nöjda med de rådsslutsatser om alkohol och hälsa som antagits av rådet. Det svenska ordförandeskapet har fått ett mycket starkt stöd både för slutsatserna och för det uthålliga arbete som vi lagt ner, till exempel för den expertkonferens som hölls i Stockholm i september där flera viktiga studier presenterades och utrymme gavs för dialog mellan alla inblandade parter, säger folkhälsominister Maria Larsson i en kommentar efter mötet.

Vid expertkonferenserna i höstas summerades att det finns samband mellan alkohol och spridning av hiv/aids, att flera länder har gränshandelsproblem med alkohol och att priset påverkar totalkonsumtionen – överlag har alkohol blivit billigare i de flesta EU-länder senaste åren. Men det slogs även fast att alkoholreklam påverkar ungas attityder och konsumtion av alkohol.

Dessa summeringar fanns även med i besluten i tisdags i Bryssel som nu alltså lyfts till EU-nivå. Och blir något som den nya EU-kommissionen får i uppdrag att arbeta vidare med.

– Vi har nått långt under vårt ordförandeskap. Alkoholfrågan har lyfts, flera länder inser att det behövs en bra alkoholpolitik och att vi måste samarbeta inom unionen, säger Maria Renström, ämnesråd och en av förhandlarna på tjänstemannanivå.

Hon hoppas att införselkvoter och andra gränshandelsproblem också aktualiseras när EU-kommissionen ska förverkliga slutsatserna. Och att de WHO-förhandlingar om en global alkoholstrategi som nu tar vid går lika bra.

Men Europeiska bryggarna är inte lika nöjda med resultatet från ministermötet. De menar att fel slutsatser dras för hur alkoholskador ska minskas och oroas över eventuella framtida regleringar.

– Texten som antagits sänder ut budskapet att genom att bara driva upp priset och ytterligare begränsa reklamen, så kan Europa komma till rätta med de alkoholrelaterade skadorna. Vi ifrågasätter om detta verkligen är ett effektiv och hållbart sätt att angripa problemet med tanke på framtiden, säger Rodolphe de Looz-Corswarem, generalsekreterare i Brewers of Europé, i ett uttalande .

Han varnar för att dessa åtgärder inte löser problemen. Bryggarna vill istället se mer riktade lokala hälsoinitiativ för att lösa missbruksproblem. De antagna förslagen skulle istället drabba de som dricker öl ansvarsfullt och de 2,5 miljoner bryggerianställda på de 4000 bryggerier i Europa som kämpar i den ekonomiska krisen, enligt de Looz-Corswarem.

Peter Moilanen, verksamhetschef på IOGT-NTO är däremot mycket nöjd med EU-mötet i veckan.
– Det är bara att applådera att bollen har satts i rullning. Nu gäller det att se till att den fortsätter rulla åt rätt håll. Svenska regeringen för en bättre alkoholpolitik på EU-nivå än man gör på hemmaplan.

Drugnews/SL

Mer från Accent