Politik

En ny missbruksvård?

Gerhard Larsson. Foto: Joanna Wågström

Den stora missbruksutredningen är klar och imorgon lägger utredaren Gerhard Larsson ett sjuttiotal förslag på hur den svenska missbruksvården ska förändras.

En av frågorna som debatterats flitigt under utredningens gång är vem som ska ha huvudansvaret för missbruksvården. I dag delas ansvaret mellan kommuner och landsting. Kommunerna ansvarar för behandlingshem, öppenvård och boenden medan landstinget ansvarar för medicinsk behandling.

Tillgängligheten och kvaliteten på missbruksvården skiljer sig kraftigt beroende på var i landet man bor. Personer med samsjuklighet, ett beroende och en psykiatrisk diagnos, slussas ofta mellan sjukvården och socialtjänsten.

Gerhard Larsson väntas lägga ett förslag som tydliggör vem som ska göra vad på det här området. Förslaget kan också innebära att hela ansvaret flyttas till en av parterna.

Gerhard Larsson vill också att vården i större utsträckning ska använda läkemedelsbehandling. Enligt utredningen får 19 000 alkoholberoende och 3 500 heroinberoende läkemedelsbehandling idag. Det är för lite enligt utredaren som sagt att han vill att fler läkare ska kunna skriva ut den här typen av medicin.

Totalt väntas Gerhard Larsson lägga sjuttio olika förslag på åtta områden. Det handlar om en ny lag och förändringar i ett antal nuvarande lagar.

Missbruksutredningen är den största genomgången av den svenska missbruksvården på trettio år. Utredningen tillsattes sommaren 2008.

 .

Hittills har utredningen konstaterat att:

• En miljon svenskar dricker alkohol på en riskabel nivå. 330 000 är alkoholberoende.

• 77 000 personer använder narkotika och 29 500 har ett tungt narkotikamissbruk.

• 65 000 svenskar har ett läkemedelsberoende.

• Alkoholmissbruket kostar 66 miljarder kronor varje år. Motsvarande siffra för narkotikamissbruket är 62 miljarder. Läkemedelsmissbruket kostar 20 miljarder årligen.

• Totalt satsar kommuner och landsting 16,5 miljarder årligen på missbruksvård.

• Tidiga insatser med kort rådgivning är en kostnadseffektiv insats som bör användas mer i vården.

• Sprututbytesprogram leder till minskat riskbeteende och minskad HIV-spridning.

• Närmare hälften av alla personer med ett missbruk lider samtidigt av psykisk eller somatisk sjukdom.

 .

Joanna Wågström

 .

Mer från Accent