Dricka alkohol efter en bilolycka ska bli olagligt

Att ta sig en sup efter att man varit inblandad i en trafikolycka ska kriminaliseras. Det enades riksdagens socialutskott om idag. Inom ett år vill de att regeringen ska presentera ett lagförslag.

– Det är ett stort problem att folk efter att de kört rattfulla skyller på att de druckit alkoholen efter olyckan. Det ska inte gå att klara sig från rattfylla på grund av en efterhandskonstruktion, säger Kenneth Johansson (C) som är ordförande i socialutskottet. Utskottet har enhälligt beslutat att ge regeringen i uppdrag att komma med ett lagförslag som gör det olagligt att dricka efter att man varit inblandad i en olycka.

Frågan har diskuterats och utretts tidigare men man har enligt Kenneth Johansson inte hittat en juridisk modell för hur det här skulle kunna genomföras. I Norge är det olagligt att dricka sex timmar efter en olycka.

– I och med att man gjort det i Norge kan det inte vara omöjligt.

Det blir allt vanligare att personer som har alkohol i kroppen hävdar att de druckit efter trafikolyckan. Antalet utredningar hos Rättsmedicinalverket har ökat stadigt de senaste åren. Mellan 2009 och 2010 ökade utredningarna med 30 procent, de flesta berörde eftersupning. Under 2010 uttalade sig Rättsmedicinalverket som expertis i domstol i 519 fall, ungefär 350 av dem rörde eftersupning, enligt Fredrik Kugelberg som är docent på verket.

– Vår erfarenhet säger att det i merparten av fallen bara är en efterhandskonstruktion. Men de här utredningarna innebär jättemycket jobb för oss, polisen, rättsväsendet och domstolarna. Jag vittnar i snitt en gång i veckan i en rättegång som handlar om eftersupning, säger Fredrik Kugelberg.

Det kan vara svårt att bevisa om någon druckit före eller efter en olycka. Det beror på hur lång tid det har gått mellan olyckan och provtagningen. Om proverna tas inom två timmar går det oftast att fastställa hur det ligger till.

– När proven har tagits inom två timmar blir det oftast en fällande dom. I vissa fall har vi kunnat styrka eftersupning. Men oftast hittar folk på att de var nyktra när de körde och att de drack efteråt.

På Motorförarnas Helnykterhetsförbund, MHF, har man drivit frågan om eftersupning i flera år.

– Vi har länge tyckt att det här är ett stort problem men det har varit politiskt motigt i den här frågan. När jag såg socialutskottets pressmeddelande tänkte jag att jag har vunnit på bingo. Det här blir ytterligare ett steg i kampen mot rattfylla, säger Tom Bjerver som är vd på MHF.

Joanna Wågström

Mer från Accent