ECNN: missbrukare allt äldre

DRUGNEWS. Europas narkomaner blir allt äldre, var femte som inleder behandling är över 40 år. Över en miljon missbrukare i unionen vårdas årligen, enligt årsrapporten från EU:s narkotikamyndighet.

”Drogproblem har inga åldersgränser”, konstaterar ECNN i en särskild översikt om att droger inte längre är ett ungdomsfenomen.

I några länder är gruppen äldre som behandlas nära 30 procent, högst andel har Portugal med 28 procent. För tio år sedan var andelen under tio procent i majoriteten EU-länder.

Däremot är narkotikamissbrukare ofta yngre i Östeuropa. En förklaring är att Västeuropa drabbades av heroinepidemier på 1980- och 1990-talen, medan problemet kom senare till Central- och Östeuropa.

ECNN beräknar att det finns omkring 1,35 miljoner opiatmissbrukare i EU och Norge, nya uppgifter talar för att heroinproblemen fortsätter. Antalet narkotikarelaterade dödsfall fortsätter vara högt, mellan 6400 till 8500 per år, för två år sedan var de 7 371, en ökning från året före.

Utifrån uppgifter från medlemsländerna till ECNN, så var över en miljon narkotikamissbrukare i Europa i behandling 2008, insamlingsår för uppgifter i senaste rapporten.

Majoriteten är opiatberoende och hela 670 000 av dem fick substitutionsbehandling (exempelvis metadon, subutex), en tiofaldig ökning sedan 1993. Enligt rapporten så är andelen missbrukare över 40 år som får dessa ersättningsmedel stor, över hälften i några länder.

Äldre missbrukare är mer socialt isolerade och utan sysselsättning. De är mer drabbade av leversjukdomar, depressioner, skador av överdoser, hiv, hjärt- kärlsjukdomar och blandmissbruk av alkohol och tobak.

Missbruksvården har utvecklats, hiv-infektioner ökar inte, samtidigt pekar EU:s drogmyndighet på att det saknas behandling särskilt anpassad för äldre missbrukare och att köer till substitutionsbehandling är långa i flera länder. ECNN varnar även för att nedskärningar i offentliga budgetar i takt med ekonomisk kris i flera länder kan drabba ”viktiga, om än ojämna, framsteg” som gjorts inom vården och långsiktig blir mycket dyrare än ”kortsiktiga besparingar”.

Drugnews/SL

Mer från Accent