Beroendevård

E-mottagning ska få fler att söka hjälp  

När läkaren Tobias Eriksson sett patienter på väg till levertransplantation har han önskat att vården nått dem 15 år tidigare. Nu kan det bli möjligt.

När Akademiska sjukhuset i Uppsala nu startar e-mottagning för personer med alkoholproblematik hoppas Tobias Eriksson, chefsöverläkare på beroendemedicinska mottagningen,  att fler söker hjälp.

–Jag träffar många som är socialt etablerade med jobb och familj. Så en dag blir de gula i ögonen och har en lever som packar ihop. De har skaffat sig så stora skador av alkohol att det kommer att ta död på dem. Om jag bara kunde fånga dem 10-15 år tidigare, har jag tänkt då, säger han.

Varför tar människor då inte kontakt med vården tidigare, fastän de ofta är väl medvetna om sina problem? Tobias Eriksson menar att de skäms.

– Det är så pass stigmatiserande att sitta i ett väntrum, det gör man inte, säger han.

E-mottagningens målgrupp är personer över 18 år med riskabel alkoholkonsumtion, och som i dagsläget inte har kontakt med vården. De erbjuds att söka specialistvård via av en videolänk med ljud och bild via nätet. Patienten kan befinna sig i princip var som helst, behöver inte anmäla frånvaro på jobbet, kan välja tider som passar, och sticker inte ut på något vis.

Prover som tas kan lämnas på en vårdcentral eller sjukhusets laboratorium, vilket inte gör det så laddat, man känner sig mer anonym.

– Det här är en stor vinst för individen, vården och för samhället, säger Tobias Eriksson.

En pilotstudie har precis startat och ska pågå fram till november 2018. 21 patienter ska delta, hälften är redan rekryterade, resten kommer att rekryteras under maj.

De som deltar i studien får totalt sex virtuella vårdmöten inom en tremånadersperiod. Två gånger, träff nummer två och sex, har de kontakt med läkaren Tobias Eriksson för bedömning, uppföljning och medicinering. De fyra övriga gångerna med en och samma beroendesjuksköterska, bland annat för att hålla motivationen uppe.

– Det är en kort intervention, men vi vet att den fungerar ansikte mot ansikte. Det är inga nyheter i det, säger Tobias Eriksson.

Hans bedömning är att behandlingen via nätet kommer att falla väl ut. Idén fanns redan 2012, men då var vare sig tiden eller tekniken mogen.

Vilka svagheter finns?

– Jag har svårt att se några. Det här är ett tillägg till andra insatser för en målgrupp som vi inte når alls idag. Det kan bli lite opersonligt med möte via videolänk, men det är ändå bättre än telefon och ren nätkontakt. Patienterna träffar samma sjuksköterska många gånger och kan berätta om sina framsteg. Det blir en bättre kontinuitet.

Hittills har de som anmält sig gjort det via 1177 där de har fyllt i olika formulär. Det ser Tobias Eriksson som en fördel.

– Vi vet vem patienten är, många frågor är redan avklarade vid första mötet, det blir effektivt.

Enligt Tobias Eriksson finns det en stor marknad för tjänsten via en nationell plattform. Det skulle ge ännu mer anonymitet, något som på vissa mindre orter skulle vara attraktivt.

– Vi har ett utbrett riskbruk idag. Många kommer att ta skada under sitt liv om man inte förändrar. Att de vågar söka vård är A och O.

Mer från Accent