E-beställning istället för gårdförsäljning

DRUGNEWS: Systembolaget kommer att utöka möjligheterna till att beställa alkohol via bolagets hemsida. Systembolagets vd Magdalena Gerger ser detta som ett sätt att möta efterfrågan på gårdförsäljning av alkohol utan att riskera alkoholmonopolet.

I en debattartikel på Dagens Nyheters debattsida skriver Systembolagates vd Magdalena Greger att starka skäl talar emot att tillåta ”den typ av gårdsförsäljning som förekommer i länder där man saknar både detaljhandelsmonopol och restriktiv alkoholpolitik”.

Systembolagets vd har kommit fram till samma slutsats som Alkohollagsutredningen, det vill säga att det finns EU-rättsliga problem med att tillåta gårdsförsäljning och samtidigt bevara detaljhandelsmonopolet. Hon påpekar att den begränsade försäljningen av bärviner som sker direkt från producenterna i Finland ännu inte har prövats EU-rättsligt och att det är EG-domstolen, och inte EU-kommissionen, som har att göra en sådan prövning.

För att möta de lokala alkoholproducenternas intresse att sälja sina produkter vill Systembolaget istället utöka möjligheten att beställa alkohol via bolagets hemsida. Därmed ska det bli möjligt för till exempel semestrande gårdsbesökare att vid besök på gården kunna beställa gårdsproducerat vin via Systembolagets nya e-beställningstjänst. Varorna ska sedan hämtas i någon av Systembolagets butiker.

Systembolagets utspel får dock inte stöd från någon av sidorna i debatten. Anders Johannesson, småföretagarpolitisk expert på LRF, Lantbrukarnas riksförbund, säger till tidningen ATL att frakten skulle göra vinet alldeles för dyrt för att vara konkurrenskraftigt. IOGT-NTO:s förbundsordförande Anna Carlstedt säger i ett pressmeddelande att Systembolagets förslag varken stimulerar landsbygdsturismen eller löser alkoholproblemen. Däremot är hon orolig för att förslaget kan leda till att Sverige hamnar i ett nytt fall hos EG-domstolen, och att hotet mot Systembolaget kan skärpas.

Drugnews/JÖ

Mer från Accent