Drogfrihet mål i ny brittisk strategi

DRUGNEWS. Syntetiska nätdroger förbjuds omedelbart i Storbritannien och missbrukare ska förmås att helt lägga av, inte bara minska användningen. Nya liberalkonservativa regeringens drogstrategi andas nytänkande och betonar rehabilitering och frihet från droger.

Strategin som lades fram i onsdags betonar att minska efterfrågan och tillgång på droger, liksom ökade satsningar på att bygga rehabiliteringscenter i lokalsamhället med bland andra ex-missbrukare som mentorer. Strategin tacklar både narkotika- och alkoholproblem.

”Tillsammans orsakar de elände och smärta för individer, förstör familjer och undergräver samhället. Sådant lidande kan inte få fortgå”, skriver inrikesminister Theresa May (konservativ) i förordet till strategin och understryker att ambitionen är högt ställd.

Stora problem med narkotika
Senaste året har nära tre miljoner vuxna britter använt narkotika, senaste månaden i åldersgruppen 16-29 år har över 1,2 miljoner britter använt cannabis, enligt rapporten.

Under framtagandet av strategin så har råd framförts om att pröva avkriminalisera eller legalisera vissa droger. Regeringen understryker dock att man inte har för avsikt att pröva den vägen då det skulle förvärra problemen.

I den nya strategin signaleras även mer insatser mot narkotikasmuggling och langning. Likaså bekämpande av internationella narkotikasyndikat. Syntetiska oklassade nätdroger (”legal highs”) förbjuds temporärt tills det utretts om de har skadlig medicinsk inverkan.

Minskat fokus på harm reduction
En skillnad i den nya strategin jämfört med förra regeringens är att Labour främst försökte reducera skadorna orsakade av droger. Den nya regeringen vill förmå drogberoende personer att helt lägga av missbruket.

Regeringen uppmanar kommuner att tillsammans med samarbetspartners på lokal nivå ta reda på specifika behov för rehabilitering. Förutom polis, socialarbetare, vårdare och välgörenhetsorganisationer med flera, ska även tidigare missbrukare bjudas in i nätverket som stöttepelare och förebilder.

Indragna bidrag för personer med missbruk
Men man lanserade i höstas även förslag om att missbruksvården kopplas till bidragssystemen i England, Wales och Skottland. Missbrukare som inte vill samarbeta för att bli komma till rätta med sina alkohol- och narkotikaproblem riskerar få begränsade möjligheter till ekonomiska bidrag. Omkring 400 000 britter i arbetsför ålder är idag bidragstagare med drogproblem och beräknas kosta samhället uppåt 17,5 miljarder kronor årligen.

Behandling mot heroinberoende med metadon – som kraftigt ökat och kritiseras för att inte leda till drogfrihet – ska tillåtas fortsätta, men det är oklart hur mycket resurser som regeringen avser avsätta för läkmedelsassisterade behandlingar.

Drogstrategin får kritik
Missbruksvårdreformen tas inte emot med öppna armar av alla. Varningar framförs bland annat om att en behandlingsmodell ”för alla missbrukare” kan rasera behandlingsformer som idag fungerar.

– Vi måste fokusera på individerna, alla människor är olika, säger Oscar Dagnone, medicinsk direktör vid CRI, en organisation som arbetar med personer med beroendeproblematik, till BBC.

• Fotnot: Länk till nya brittiska drogstrategin ”Reducing demand, restricting supply, building recovery: supporting people to live a drug-free life” (pdf-fil, 26 sidor).

Drugnews/BC-SL

Mer från Accent