Droger i fokus i Örebro

Mässan Drogfokus slog upp portarna för första gången i dag i Örebro.  Det som tidigare var en konferens för narkotikafrågor har nu breddats och omfattar alla droger; alkohol-, narkotika-, dopning- och tobak.

– Det här är den första ANDT-konferensen. Det är också regeringens strategi att samverka och samarbeta mellan de här områdena, sade barn- och äldreministern Maria Larsson när hon talade under inledningen av konferensen.

Mässan samlar myndigheter och företrädare från en rad olika organisationer som på olika sätt är engagerade i och jobbar med drogförebyggande arbete. Under två dagar ska de tusen deltagarna från hela Sverige diskutera, knyta kontakter och lyssna till seminarier och föreläsningar om ANDT-frågorna.

Joanna Wågström

Mer från Accent