Drogen alkohol

Alkohol är en drog, precis som cannabis, heroin och amfetamin. Den leder till missbruk, beroende, sjukdom och död. Men det finns en skillnad – den är laglig.

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, är en drog beroendeframkallande, berusande och giftig. Alkohol stämmer in på alla de kriterierna, trots det är alkoholen laglig och accepterad socialt.

De som dricker allra mest i Sverige är personer mellan 18 och 24 år, 64 procent av männen och 32 procent av kvinnorna super sig fulla minst två gånger i månaden. Enligt Statens folkhälsoinstitut dricker 15 procent av befolkningen i Sverige på en riskfylld nivå. Ungefär fem procent är alkoholberoende, enligt Läkemedelsverket.

Precis som heroin och nikotin är alkohol en drog som är starkt toleranshöjande. Det innebär att ju mer alkohol du dricker desto mer behöver du för att bli full.

Joanna Wågström

Grafik: Mathias Lövström

Vem är beroende?
Uppfyller du minst tre av nedanstående kriterier under en och samma tolvmånadersperiod är chansen stor att du är beroende:

1. Ökad tolerans, behov av påtagligt ökad mängd på grund av påtaligt minskad effekt.

2. Abstinens, karakteristiska abstinenssymptom eller återställare.

3. Använder alkohol i större mängd eller under längre tid än vad som varit avsikten.

4. Varaktig önskan eller misslyckade försök att begränsa eller kontrollera bruket.

5. Mycket tid ägnas åt att få tag på alkohol, använda alkohol eller hämta sig från effekten av den.

6.
Viktiga aktiviteter, på jobbet och fritiden, sociala aktiviteter etc, överges eller minskas på grund av bruket.

7. Bruket av alkohol fortsätter trots att man vet att fysiska eller psykiska besvär förvärras.

Källa: Diagnostica and Statistical Manual of Mental Disorders.


Fyllehunden

Alkohol är en grupp kemiska föreningar. Den alkoholen som vi dricker heter etanol. Etanol kan även användas som lösningsmedel, drivmedel och vid framställning av plast och färg.

 

Mer från Accent