Världen

Drickandet ökar i Kina och Indien

Den globala alkoholkonsumtionen ökar – framförallt på grund av att alkoholkonsumtionen i Kina stigit med 70 procent de senaste 30 åren. 

Världen konsumerar betydligt mer alkohol än för 30 år sedan, visar ny forskning. Mellan 1990 och 2017 ökade alkoholdrickandet per capita med drygt 0,7 liter. Idag dricker jordens befolkning därför i genomsnitt cirka 6,5 liter per person årligen – en siffra som väntas stiga ytterligare; till 7,6 liter före år 2030. Det är en ökning med 17 procent på ett decennium.

Det visar en studie som publicerats i journalen the Lancet, och som har mätt konsumtionen i 189 länder mellan 1990 och 2017. Det är det ökade alkoholdrickandet i de folkrika länderna Kina och Indien är en bidragande orsak till den globala ökningen.

År 2030 kommer hälften av alla vuxna i världen att dricka alkohol och cirka en fjärdedel kommer att hetsdricka (det vill säga utsätta sin kropp för mycket alkohol på kort tid) minst en gång i månaden.

”Världen är inte på rätt kurs för att uppnå de globala målen och minska skadlig alkoholanvändning”, skriver forskarna. De kräver mer aggressiva motåtgärder som högre skatter och ett förbud mot alkoholreklam, rapporterar tidningen The Guardian.

Före 1990 konsumerades mest alkohol i höginkomstländer, med högst nivåer i Europa. Men de senaste åren har drickandet, framförallt i Östeuropa minskat, medan det ökat i medelinkomstländer som Kina, Indien och Vietnam.

I Kina drack män mer än 11 liter alkohol 2017, framförallt sprit och öl, medan kvinnor drack tre liter. I genomsnitt är det sju liter räknat på hela populationen: en ökning med 70 procent jämfört med 1990.

Även om Kinas drickande fortfarande var mindre än vad amerikaner drack 2017 (cirka 10 liter i genomsnitt), tros länderna byta plats det närmsta decenniet. Kinas vuxna befolkning väntas öka sitt drickande till 10 liter i genomsnitt, medan amerikaners drickande kan komma att sjunka något –  till 9,5 liter, enligt studien.

Lägst alkoholkonsumtion 2017 återfanns i Nordafrika och Mellanöstern; vanligtvis mindre än en liter per vuxen per år. Högst siffror står fortfarande central- och Östeuropa för, där Moldavien toppar listan med 15 liter per person per år. Tätt bakom syns Ryssland, Frankrike och Portugal med 12 liter.

Indiens alkoholkonsumtion ökade med 38 procent under mätningarna, från 4,3 till 5,9 liter per person per år. Vietnam hade samtidigt en 90-procentig ökning, från 4,7 till 9,8 liter per person.

”Den prognostiserade globala ökningen av alkoholanvändningen kan hänföras till ökningar av ekonomisk förmögenhet i låginkomst- och medelinkomstländer, vilket var en av förutsägelserna enligt vår modell”, skriver forskarna i rapporten enligt CNN.

Mer från Accent