Dramatisk ökning av alkoholrelaterad dödlighet i Sverige

Sedan Sverige gick med i EU har dödligheten i alkoholrelaterade leversjukdomar ökat med mellan 50 och 60 procent. Bara Finland och Storbritannien har haft en sämre utveckling.

Siffrorna kommer från Sorad, centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning vid Stockholms Universitet och publiceras idag i Svenska Dagbladet. I Sverige har alkoholkonsumtionen ökat med 12 procent sedan 1997 då införselkvoterna började avskaffas. Den största ökningen ses i gruppen 50-69-åringar.

Bland män har dödligheten i alkoholrelaterade leversjukdomar under samma period ökat med 59 procent. Motsvarande siffra bland kvinnor är 50 procent.

–Den viktigaste markören för att man dricker för mycket är att man utvecklar en bestående leverskada, exempelvis en så kallad skrumplever. Det tar i värsta fall bara 10–15 år. Så egentligen har vi väntat på den här ökningen och prognosen är att det ökar ytterligare i takt med att fler svenskar skaffar sig vanor att dricka varje dag. Den sortens drickande är värre för levern än helgdrickandet, säger Rolf Hultcrantz, professor och chef för Gastrocentrum vid Karolinska universitetssjukhuset till Svenska Dagbladet.

Pierre Andersson

Läs mer i Svenska Dagbladet

Pierre Andersson

Mer från Accent