Alkoholindustrin

Donationer från industrin ökar när lagförslag diskuteras

När debatter om alkoholskatter, tobaksbegränsning eller spellagstiftning dyker upp ökar donationerna från industrin. Detsamma sker före allmänna val. Det visar australiensisk studie.

I en australiensisk studie, publicerad i Drug and Alcohol Review, fann forskarna att donationer från industrin till politiska partier ökade under perioder då lagändringar kring spel, tobak eller alkoholskatter diskuterades. Främst då lagändringar som skulle kunna påverka industrin ekonomiskt var på gång. Det skriver the Guardian.

Forskarna intervjuade bland annat nuvarande och tidigare politiker, journalister och tjänstemän. Av intervjuerna framgick att donationerna sågs som ett sätt att köpa tillträde till politiken, något som de intervjuade sett många exempel på.

En tidigare politiker menade att med tillräckligt mycket pengar kan man köpa ett parti:

”Om någon donerar 1 000 australiensiska dollar (ca 6 600 svenska kronor) så stöder de dig. Om de donerar 100 000 så har de köpt dig.”

Sedan majoriteten av de politiska partierna beslutat att inte längre acceptera donationer från tobaksindustrin, hade intervjupersonerna märkt ett ökat intresse för att ta emot pengar från alkohol- och spelindustrin.

Michael Thorn, chef för Stiftelsen för alkoholforskning och utbildning, Fare, säger att det inte är något nytt att industrin försöker köpa in sig hos politiker.

– Men det är djupt störande att vårt samhällspolitiska landskap har blivit så smutsigt att alkoholindustrin kan köpa politisk övertygelse under den kritiska tiden då valpolitiska plattformar, som borde ha allmänhetens bästa för ögonen, etableras, säger han till the Guardian.

I rapporten finns också ett exempel där kasino-ägare tillfrågades om sin syn på ett lagförslag där insatserna skulle begränsas. Enligt rapporten visar det att nära relationer mellan politiken och affärsintressen har normaliserats.

Studien presenteras under en period då integriteten för det politiska systemet i Australien ifrågasatts. Regeringen stöder förslaget att tillsätta en kommission för nationell integritet.

Mer från Accent