Almedalen

”Detta är en plats för demokrati som inte ska förstöras av antidemokrater”

Den nazistiska organisationen Nordiska Motståndsrörelsen har uttalat att de tänker närvara under Almedalsveckan i år. IOGT-NTO kommer därför ha en förhöjd uppmärksamhet på medlemmarnas trygghet under veckan.

Frågan har diskuterats inom det nyskapade nätverket IOGT-NTO mot rasism på Facebook och lyftes sedan till diskussion under helgens förbundsstyrelsemöte.

– Vi har kommit fram till att vi behöver ha mycket hög uppmärksamhet på att alla av våra medlemmar på plats känner sig trygga. Vi kommer att ha mycket högre uppmärksamhet på det än vanligt så att alla har det stöd de behöver om de skulle känna sig utsatta, säger Erik Winnfors-Wannberg från IOGT-NTO:s förbundsstyrelse och en av initiativtagarna till IOGT-NTO:s antirasistiska arbete.

Tror du att IOGT-NTO kan bli en måltavla för nazister på grund av förbundets samarbete med Expo?

– Det är svårt att bedöma, men inte minst så har vi ju i dag ett stort antal medlemmar som har utomeuropeisk bakgrund eller är HBTQ-personer, båda är grupper som Nordiska Motståndsrörelsen är aggressiva mot.

Det är inte första gången nazistiska organisationer tar sig till Almedalsveckan. 2014 närvarade Svenskarnas parti och möttes av protester och bortvända ryggar. Men några sådana planer finns inte ännu. Åtminstone inte från IOGT-NTO:s håll.

– Om det blir några större seriösa aktioner för att markera i den här frågan i samarbete med andra organisationer så är vi öppna för det, säger Erik Winnfors-Wannberg.

Även frågan om bojkott av Almedalsveckan kom upp under helgens förbundsstyrelsemöte.
­– Ja, men det bedömer vi inte vara aktuellt. Dels så är Nordiska Motståndsrörelsen inte längre med i det officiella programmet och partierna på Gotland har markerat mot deras närvaro. Detta är en plats för demokratiska organisationer och ska inte få förstöras av antidemokrater, säger Erik Winnfors-Wannberg.

De politiska partierna har vädjat till Region Gotland att inte upplåta mark åt nazisterna, men polisen har redan givit dem tillstånd att vistas på offentlig plats.

Det antirasistiska arbetet inom IOGT-NTO är ännu i sin linda, men Erik Winnfors-Wannberg tycker att det går i rätt riktning.

– Jag hoppas att vi lockar till oss nya medlemmar som vill engagera sig i de här frågorna och att vi på sikt kan vara en självklart aktör när det gäller strid för demokratiska värderingar, säger han.

IOGT-NTO kommer som under tidigare år av Almedalsveckan närvara för att arrangera seminarier och dela ut Almedalsdrinken.

Mer från Accent