Almedalen

Demonstration för öppenhet och mångfald

I dag, på Sverigedemokraternas dag i Almedalen, steg sammanlagt tusen vita ballonger mot skyn från flera platser i Visby. En lång rad ideella organisationer ville på så vis demonstrera för öppenhet och mångfald.

Ett sjuttiotal organisationer har gått samman för att göra en gemensam manifestation för öppenhet, mångfald och människors lika värde. Klockan 13.00 ringer klockorna i Visby domkyrka och ballonger släpps från 54 olika platser runt om i Visby.

– Att göra den här manifestationen just i Almedalen i dag känns helt rätt. Alla människors lika värde är en grundbult i vårt samhälle. Ändå lever vi i en tid då detta värde måste försvaras, även under en vecka som denna. Vi vill tydligt markera att det svenska civilsamhället står upp för öppenhet och mångfald, säger Anna Carlstedt, ordförande IOGT-NTO.

– Vi gör den här gemensamma manifestationen för att vi ser att krafter som vill stänga in och stänga ute växer i vårt land och i Europa, säger Felix König, ordförande LSU- Sveriges Ungdomsorganisationer.

Totalt står 70 ideella organisationer som avsändare för markeringen. Deltar gör organisationer som Fryshuset, Svenska Kyrkan, Röda Korset, Riksidrottsförbundet, Riksteatern, RFSL, Islamiska förbundet, IOGT-NTO och Junis. Alla organisationer har också ställt sig bakom ett gemensamt ställningstagande. http://www.öppenhetochmångfald.se

”I ett samhälle där vissa invånare utesluts, oavsett om det sker på grund av religion, etnicitet, ursprung eller något annat, tappar demokratin styrka och legitimitet. När nazism och rasism är på frammarsch måste vi demokratiska aktörer visa var vi står.”, skriver de ideella organisationerna i sitt ställningstagande.

– Det är dags att uppmärksamma att stora och små ideella organisationer som samlar miljontals medlemmar i Sverige står för värden som öppenhet och mångfald. I våra lokala verksamheter lever vi dagligen utifrån dessa värden. Och det är stort när vi nu tillsammans gör en markering, säger Göran Pettersson, generalsekreterare för Forum.

– Vi har, som delar av det svenska civilsamhället, ett ansvar att verka för öppenhet och mångfald i våra egna organisationer, men också i samhället i stort. Mångfalden i Sverige är en resurs, och utan den hade vi varit ett fattigare land, säger Sven-Bernhard Fast, biskop i Visby stift, Svenska kyrkan.

Mer från Accent