Val 2018

Delade meningar om att SD bjöds till Tollaredebatt

Torsdagen före valet genomfördes en partidebatt på IOGT-NTO:s folkhögskola Tollare. Samtliga partier i Nackas kommunfullmäktige bjöds in, även Sverigedemokraterna.

Vi måste jobba mer för att våra föreningar och noder ska känna till och tillämpa vårt förhållningssätt gentemot Sverigedemokraterna, säger IOGT-NTO:s förbundsordförande Johnny Mostacero.

IOGT-NTO:s förhållningssätt till Sverigedemokraterna, SD, regleras av en policy som ska säkra att organisationen inte bidrar till att SD normaliseras, eller ges en plattform för sina åsikter.

– Bland annat handlar det om att medlemmar och elever inte ska känna sig hotade och olustiga av Sverigedemokraternas närvaro, säger Johnny Mostacero.

Tollares rektor Mats Kempinsky talade med Johnny Mostacero efter att debatten genomförts och ger sin syn på saken:

Mats Kempinsky. Foto: Nathalie C. Andersson

– Vi bedriver en reglerad verksamhet som omfattas av statsbidrag. Folkhögskolans allmänna utbildning ska kunna motsvara vad som lärs ut på gymnasiet eller komvux. Där ingår det att undervisa om val och demokratifrågor på ett opartiskt sätt, säger han.

Mats Kempinsky tycker inte att den här typen av aktiviteter omfattas av policyn.
– Däremot om någon kommer och vill göra en samverkanskurs så behöver vi ju titta noga på vilka de är och om det stämmer överens med vår ideologi, säger han.

Mats Kempinsky säger att beslutet att genomföra debatten var förankrat med Tollares styrelse som i sin tur hade pratat med IOGT-NTO:s förbundsstyrelse.
– Jag blev uppringd några timmar innan debatten och då var det ju inte mycket att göra, säger Johnny Mostacero.

Han håller inte med om att debatten borde undantas från policyn.
– Det kan finnas omständigheter som gör att man tvingas att göra andra val men jag uppfattar inte att så var fallet denna gång, säger Johnny Mostacero.

Debatten arrangerades av elever på Tollares allmänna linje, som en del i att uppmärksamma valet. Debatten modererades av folkhögskolans pedagoger och enligt Mats Kempinsky var arrangemanget lyckat.

– Vi har bara hört från folk som var nöjda, säger han.
Skulle ni göra samma sak igen i en liknande situation?
– Det måste vi avgöra utifrån varje enskilt tillfälle. I det här fallet bedömde vi att det gick att genomföra på ett kontrollerat sätt utan att någon tog illa vid sig.

Johnny Mostaceros intryck är att Tollare inte känt till IOGT-NTO:s förhållningssätt till SD när man planerat debatten.
– Det hade ju varit fullt möjligt att istället för att bjuda in samtliga partier arrangera en debatt mellan de rödgröna och alliansen, men nu gjorde man inte så utan tog in alla partier trots att vi inte vill ha SD i våra lokaler och normalisera dem. Nu får vi gå in och agera i efterhand istället och tillsammans verka för att vårt förhållningssätt tillämpas, säger han.

IOGT-NTO har ett flertal så kallade ”noder”, dit hör förutom folkhögskolorna Tollare och Wendelsberg också bland andra Miljonlotteriet, behandlingshemmet Dagöholm och medlemstidningen Accent. I de flesta noder är det IOGT-NTO som tillsätter styrelsen.
– Våra noder står oss nära och omfattas av samma styrdokument som vi gör, säger Johnny Mostacero.
Han vill nu lyfta policyn ytterligare en gång genom att ta upp den på nodkonferensen i novemeber och diskutera hur man ska förhålla sig till Sverigedemokraterna.

Inför valet genomförde IOGT-NTO:s kommunikationsavdelning en enkät med riksdagspartierna som inkluderade SD, och där deras svar publicerades på rörelsens hemsida bredvid partiets logotyp. SD:s logotyp togs senare bort.
– Partienkäten genomfördes för att vi skulle få in den i TV4:s Nyhetsmorgon. Nu blev det inte så av olika skäl och då publicerades enkäten rakt av. Det hade såklart kunnat göras på ett annat sätt, säger Johnny Mostacero.

Irma Kilim är drogpolitisk chef på IOGT-NTO:
–Vår tolkning av policyn var att om alla riksdagspartier är målgrupp så ska vi även skicka frågor till SD. Att inte bevaka SD kan vara kontraproduktivt då SD är det parti som både värderingsmässigt och alkoholpolitiskt står längst ifrån oss och det har våra medlemmar rätt att veta. Men det hela är ju problematiskt och det är därför vi skrev en förtydligande text och även länkade till vår policy, säger hon.

Johnny Mostacero säger att han även hört kritik mot att Accents partienkäter inkluderat SD. Accents chefredaktör Ulrica Ambjörn anser att det ingår i medlemstidningens journalistiska uppdrag att bevaka riksdagspartiernas politik.

– Accent har ett uppdrag att journalistiskt granska alkohol- och narkotikapolitiken för medlemmarnas och andra intresserade läsares räkning. I det sammanhanget är det rimligt att redovisa var de olika riksdagspartierna står i viktiga frågor. Genom att göra det har vi kunnat visa att SD har svarat totalt motstridiga saker vid olika tillfällen vad gäller alkoholmonopolets vara eller icke vara i Sverige, säger hon.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer