Delade åsikter om gårdsförsäljning

IOGT-NTO och Systembolaget säger nej. Föreningen svenska vinodlare säger ja. När det gäller gårdsförsäljning har man har vitt skilda åsikter om vad försäljningen egentligen innebär för Sverige.

Kommer gårdsförsäljning att gynna den svenska landsbygden och innebära en ökad turism och en rad nya arbetstillfällen? Eller står vi inför ett slopande av Systembolagets monopol med nya spritbutiker i hela Sverige, med ökad alkoholkonsumtion och ökade alkoholskador som konsekvens?

Ja det beror på vem du frågar. När det gäller gårdsförsäljning finns det två läger och två helt olika verklighetsbeskrivningar.

Remissrundan angående förslaget som utredaren Lotty Nordling presenterade strax före årsskiftet är i full gång och remisser har börjat droppa in till socialdepartementet.

IOGT-NTO som lämnar in sin remiss idag är kritiska och skriver att förslaget borde arkiveras.

– Det vi ser är inte gårdsförsäljning av alkohol, det är en avveckling av vårt försäljningsmonopol. Förslaget innebär att både utländska och svenska alkoholproducenter kan slå upp sina egna spritbutiker bredvid det lokala Systembolaget, säger Kjell-Ove Oscarsson, vice förbundsordförande för IOGT-NTO, i en kommentar.

IOGT-NTO får medhåll av Systembolaget som också säger nej till gårdsförsäljning.

“Utredningens förslag handlar med andra ord inte om det som i normalt språkbruk avses med gårdsförsäljning utan om en ny försäljningskanal vid sidan av dagens detaljhandelsmonopol,” skriver de i sitt remissvar.

Både IOGT-NTO och Systembolaget befarar att tillgängligheten till alkohol och därmed alkoholkonsumtionen kommer att öka. Vilket i sin tur kommer att öka skadorna.

Men den beskrivningen håller den andra sidan inte alls med om. Föreningen svenska vinodlare som representerar 250 vinodlare i Sverige vill att gårdsförsäljning ska införas och tycker, tvärtemot IOGT-NTO och Systembolaget, att det inte finns någon risk för en ökad totalförsäljning av alkohol eftersom varje gård bara får sälja en viss mängd alkohol.

“Gårdsförsäljning av vin kommer att positivt utveckla landsbygdsturismen i Sverige. Upplevelse turism kopplat till vinodling kommer att bidra till att arbetstillfällen skapas på landsbygden,” skriver de i sitt remissvar.

Remissrundan pågår till den 15 juni. 111 instanser har ombetts skriva en remiss.

Joanna Wågström

Mer från Accent