Debatt: Vi behöver ett nyktert studentförbund

Både samhället och IOGT-NTO-rörelsen behöver ett nyktert studentförbund, anser UNFs ordförande Robert Damberg. Det kan bli en brygga mellan UNF och IOGT-NTO, en katalysator för ideologisk diskussion och en nödvändig motpol till alkoholkulturen i studentvärlden.

Inom IOGT-NTO-rörelsen är vi dåliga på att fånga upp och organisera unga vuxna. Varje år går ungefär 200 medlemmar från UNF in i IOGT-NTO. Det är en pinsamt låg siffra – för båda organisationerna. UNF tappar medlemmar under och framför allt mot slutet av gymnasietiden när de ska börja på universitet och högskolor. Jag tror att det beror på ett par olika faktorer. Dels att den alkoholnorm som förutsätter att ungdomar ska börja dricka alkohol blir allt starkare ju äldre man blir, och att priset för att stå emot till slut blir för stort för en del. Dels att vi har ett organisatoriskt fel i rörelsen idag, ett fel som jag tror att vi delvis skulle kunna lösa genom att bilda ett studentförbund.

Ingen verksamhet för 20-30-åringar
För det första har UNF en verksamhet som framförallt är riktad till, tilltalar och organiserar 13–18-åringar. De som stannar kvar som medlemmar efter sin 18-årsdag är antingen de som blir ledare av olika slag i organisationen eller de ideologiskt övertygade som blir mer eller mindre passiva medlemmar.

Samma sak gäller för verksamheten i IOGT-NTO, som i de flesta lokalföreningar tilltalar vuxna över 30 eller äldre. Det finns få, om ens några, arenor i IOGT-NTO idag som är anpassade, utvecklade eller tilltalande för oss som är mellan 20 och 30 år gamla. Genom att starta ett studentförbund tror jag att vi delvis skulle komma åt den problematiken. Det skulle bli en brygga mellan UNF och IOGT-NTO som kan ge rörelsen fler medlemmar i den åldern.

Ideologiskt lyft
Ett annat bra skäl för att starta ett studentförbund är att det skulle vara ett ideologiskt lyft för rörelsen. I många andra organisationsfamiljer fungerar studentförbunden som katalysatorer för skarpa ideologiska diskussioner, där nya spännande vägar och visioner formas och föds. Ett studentförbund kan fungera som ytterligare en mötesplats för debatt och diskussion. Där kan vi få fler att fundera över nya sätt att nå vår vision om en värld där alkohol och andra droger inte är i vägen för människors möjligheter och frihet att leva sitt liv till fullo.

Det tredje, och kanske viktigaste skälet till att vi behöver ett studentförbund återkopplar till den första anledningen till att en del väljer att överge sitt medlemskap: alkoholnormen. Vi måste finnas där vi behövs som mest. Supartraditionerna och normen att alla ska ta en nubbe är starkare i studentvärlden än kanske någon annanstans i samhället.

Många studenter dricker för mycket
Studenters alkoholkonsumtion är betydligt högre än genomsnittet, något som drastiskt ökar riskerna för missbruk senare i livet. En studie av 4 575 studenter vid fyra lärosäten, gjord av Centre for Social Research on Alcohol and Drugs, SoRAD, vid Stockholms universitet, visar att behovet av en stark nykter röst på högskolan är enormt. Var tredje student super sig full minst varannan vecka. Var fjärde student uppger i studien att drickandet har påverkat deras fysiska hälsa menligt det senaste året. Studenterna anser själva att alkohol är det främsta problemet i universitetsmiljön.

IOGT-NTO-rörelsen måste bekämpa brännvinsdraken där den är som starkast. Genom att finnas som en motpol till alkoholkulturen, utbilda medlemmar i nykterhetspolitik och skapa schyssta, nyktra fester i studentvärlden får vi en starkare rörelse och en nyktrare värld. Både samhället och IOGT-NTO-rörelsen behöver ett nyktert studentförbund, och vi behöver det nu!

ROBERT DAMBERG,
ordförande i UNF,
Ungdomens Nykterhetsförbund

Mer från Accent