Debatt: Ta chansen Sverige

I kristider är det extra viktigt med en restriktiv alkoholpolitik, konstaterar Anna Hedh, EU-parlamentariker (S). Därför måste regeringen Reinfeldt under det svenska ordförandeskapet arbeta för lägre införselkvoter, högre alkoholskatter och förbud mot alkoholreklam.

Finanskrisen som sveper över Europa gör inte bara hål i medborgarnas plånböcker. Risken är stor att uppsägningar och sämre tider också medför ökat alkoholmissbruk. Krisen i Europa ökar vikten av en mer restriktiv alkoholpolitik på EU-nivå, och i samband med det svenska ordförandeskapet i höst har Sverige stora möjligheter att påverka den politiken.

Under det svenska ordförandeskapet i EU 2001 drev den socialdemokratiska regeringen igenom att EU skulle ta fram en gemensam alkoholstrategi för att minska skadeverkningarna av alkohol. Denna strategi antogs 2006 och kan visserligen med rätta kritiseras för att inte innehålla konkreta förslag. Men det finns äntligen ett gemensamt dokument med gemensamma målsättningar som idag fungerar som verktyg för oss som arbetar för en mer restriktiv alkoholpolitik inom EU.

Hur strategin följs ska redovisas i en första utvärdering till sommaren, och därmed har det svenska ordförandeskapet i höst en ypperlig möjlighet att rätta till det som inte är bra.

Tyvärr har en del tokiga beslut på alkoholområdet tagits i Europaparlamentet det senaste året, trots en gemensam alkoholstrategi. Bland annat röstade en majoritet för att man med EU-medel ska sponsra europeisk vinreklam både i Europa och i övriga världen. En majoritet i parlamentet röstade också för att ta bort minimiskatterna helt på öl och sprit, trots att både rådet och kommissionen ville höja dessa.

Frågan är ännu inte avslutad. Däremot röstade en majoritet i parlamentet strax före jul för att sänka införselkvoterna till hälften. I det här fallet vill inte kommissionen och rådet som parlamentet, men jag hoppas att finansminister Anders Borg driver den här frågan vidare i ministerrådet, och att det svenska ordförandeskapet driver frågan om en sänkning av införselkvoterna, en höjning av minimiskatterna på alkohol och ett förbud för alkoholreklam. Det dröjer tills vi har ordförandeskapet nästa gång, så därför måste vi passa på nu.

Dessa omröstningar i EU-parlamentet visar att vi har mycket kvar att göra för att få en mer restriktiv alkoholpolitik i Europa, men den senaste omröstningen inger också hopp om att alkoholen liksom tobaken mer och mer börjar ses som en folkhälsofråga i Europa. Flera medlemsländer har också höjt sina alkoholskatter och åldersgränser samt sänkt sina promillegränser under de senaste åren. Det är väldigt positivt att medlemsländerna vidtar alkoholpolitiska åtgärder på nationell nivå, men internationaliseringen av alkoholmarknaden motiverar även insatser på EU-nivå.

Om jag blir återvald till EU-parlamentet så lovar jag att fortsätta arbeta för en mer restriktiv alkoholpolitik i Europa. Jag kommer att arbeta för sänkta införselkvoter och höjda minimiskatter, för ett alkoholreklamförbud och ett avskaffande av jordbrukssubventioner på alkoholvaror.

Avslutningsvis vill jag påminna om att vi alla har ett jättestort ansvar för att aldrig sluta debattera alkoholfrågan och kräva att lagstiftningen skärps på de områden som är möjliga att påverka, både inom EU och i Sverige.

Anna Hedh, EU-parlamentariker (S)

Mer från Accent