Debatt: Gör något åt alkoholen också!

DEBATT: Anders Milton utreder tonårsaborter åt regeringen. Anders Milton konstaterar att flickor blir gravida när de och killarna är berusade. Anders Milton föreslår gratis p-piller till ungdomar. Vi föreslår att Anders Milton kompletterar åtgärdslistan med att vår alkohollagstiftning tillämpas.

Satsa på att minska ungdomsdrickandet så ger det minskat antal oönskade tonårsgraviditeter. På köpet minskar dessutom könssjukdomarna.

Tipsa sedan Gunilla Carlsson om biståndsinsatser mot alkoholen så minskar tonårsgraviditeterna i utvecklingsländerna också. Då bidrar det till att förverkliga minst tre av FNs millenniemål, minskad mödradödlighet, minskad barnadödlighet och minskad hivspridning.

Per-Åke Andersson, IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut och
Gunnar Eklöf, Junisombud Västernorrland

Mer från Accent