Debatt: Förbjud alkoholreklam i EU

Det går inte längre att blunda för alkoholens enorma skadeverkningar på människor. Alkoholen är ingen vanlig handelsvara. Förbjud alkoholreklam i EU:s alla länder, kräver IOGT-NTO:s ordförande tillsammans med fyra europiska kolleger.

Alkoholreklam visar en bild av människor som gör trevliga saker tillsammans, med alkohol. Det är lyckliga människor som tycks njuta av alkohol utan några som helst negativa konsekvenser. Pripps Blå ”Unna dig en blå stund”, Baileys ”Listen to your lips” och Camparis reklam med Salma Hayek ”Red Passion” är bara tre exempel på reklaminslag som påverkar ett stort antal människor. I alkoholreklamens falska bild av verkligheten döljs allt negativt som alkoholen leder till.

Faktum är att:
• Över 23 miljoner EU-medborgare är beroende av alkohol.
• Mer än 195 000 EU-medborgare dör varje år på grund av alkohol.
• Drygt sju miljoner barn i EU lever i miljöer där alkohol missbrukas.

Siffrorna talar sitt tydliga språk: alkoholen skördar många offer i Europa. Det går inte längre att blunda för alkoholens enorma skadeverkningar på människor. Alkoholen är ingen vanlig handelsvara. Förutom att den leder till så många sorgliga livsöden bidrar den också till gigantiska kostnader i form av förlorad produktionskapacitet, förtidspensioneringar och sjukskrivningar.
Ett vanligt argument i debatten om alkoholreklam har länge varit att den inte ökar drickandet utan enbart syftar till att höja ett märkes marknadsandel. Ny forskning visar dock att reklamen ökar ungas drickande och bidrar till att fler börjar dricka.

Den nya forskningen har tittat på hur ungdomar påverkas av att utsättas för alkoholreklam. Man har gjort det genom att granska och sammanställa tretton tidigare studier på området.
Tolv av de tretton studierna visar att alkoholreklam påverkar ungdomars alkoholdebut och får de ungdomar som redan dricker att öka sin konsumtion. Studierna visar också att det finns ett direkt samband mellan hur mycket reklam ungdomarna utsätts för och hur mycket de ökat sin konsumtion.

Studien är gjord på uppdrag av EUs ”Alcohol and Health Forum”, en grupp bestående av intressenter i alkoholfrågan – både från frivilligorganisationer och alkoholindustrin – som bildades i samband med att EU antog sin alkoholstrategi för ett par år sedan.

Att många EU-medborgare påverkas av alkoholreklam konstaterar också det Brittiska läkarförbundet British Medical Association, BMA. I en ny rapport “Under the influence” om alkoholreklam och dess påverkan på ungdomar, som BMA presenterade i början av september, framgår bland annat att alkoholreklamen bidrar till berusningsdrickande och andra alkoholproblem hos unga människor.

Den självreglering som finns i Storbritannien i dag bedömer BMA som “fullkomligt otillräcklig” och kräver nu ett totalförbud mot all alkoholreklam. Förbudet skulle då gälla alla typer av marknadsföring, såväl tevereklam som sponsring. Det är verkligen bra att BMA nu talar i klartext om vad som krävs.

I en rapport framtagen för Europeiska kommissionen konstateras också att den självsanering som alkoholindustrin förespråkar inte visar på särskilt goda resultat. Strikta regleringar är effektivare. Det är egentligen självklart. Alkoholindustrin vill tjäna pengar på sina produkter, inte begränsa dem.

Det finns också studier som visar att unga som sett alkoholreklam fortsätter dricka mer och mer, ju äldre de blir. De vuxna alkoholvanorna grundläggs i åldern mellan 18 och 25 år. Det är också i den åldern man dricker mest.

Det finns inget förbud mot alkoholreklam i EG-rätten. Tevereklam för alkohol ska dock uppfylla vissa kriterier. Den får till exempel inte riktas till eller skildra minderåriga. Alkoholreklam i teve får inte heller ge intryck av att alkoholkonsumtion leder till social eller sexuell framgång. Problemet är dock att det är just det den gör.

Alkoholreklam i etermedier är komplicerad att komma åt för ett enskilt land. Till exempel är alkoholreklam i etermedier i Sverige förbjuden, men spritreklam i svensk teve som sänds via andra länder kringgår reglerna. Det är viktigt att EU-ländernas regeringar tillsammans verkar för att förbjuda alkoholindustrin att sända reklam för sina produkter.

I en undersökning som Eurobarometer gjorde förra året framkommer att 87 procent av de tillfrågade är för ett förbud mot alkoholreklam som riktar sig till ungdomar.

”Det bör vara samma regler för alkoholreklam som för tobaksreklam”, säger 80 procent av de intervjuade i en undersökning som Systembolagets dotterbolag IQ lät Novus Opinion göra i våras, bland 1 000 svenskar i åldrarna 16 år och äldre. I samma undersökning uttalar en tydlig majoritet att de anser att ungdomar påverkas av alkoholreklam.

Detta visar med all önskvärd tydlighet att det finns ett stort folkligt stöd mot alkoholreklam.
Totalförbud mot alkoholreklam är det bästa sättet för att minska supandet bland unga, det visar också en studie som publicerats i vetenskapliga tidskriften The Lancet.

Vi är övertygade om att det går att påverka EU i rätt riktning. Inte minst det faktum att den franska regeringen lyckades få EU-domstolen att acceptera att man i Frankrike ser alkoholreklam som en folkhälsofråga istället för en näringslivsfråga visar att EU är på rätt väg. Fler och fler kommer till insikt om att alkoholdrycker inte är vanliga handelsvaror som kan marknadsföras på samma sätt som läskedrycker.

Alkoholens skadeverkningar måste hejdas. Ska det gå måste alkoholreklamen förbjudas i EU:s alla länder. Som ordförandeland i EU kan Sveriges regering nu aktivt arbeta för att det blir verklighet.

Anna Carlstedt
Sverige, förbundsordförande för IOGT-NTO

Michel Craplet
Frankrike, psychiatrist, Senior Medical Adviser, president for Eurocare

Ennio Palmesino
Italien, president for EMNA (European Mutual Help Network for Alcohol related problems)

Wim van Dalen
Nederländerna, Director, STAP, Foundation Alcoholprieventive

Alicia Rodríguez-Martos
Spanien, psychiatrist, expert in alcohol and other drug dependencies

Not: Debattartikeln är tidigare publicerad på svd.se.

Mer från Accent