UNF

De föreslås bli UNF:s nya ordförande

UNF:s valberedning har nu lämnat sitt förslag på ny styrelse inför sommarens kongress. Valberedningen föreslår att det delade ordförandeskapet återinförs.

Isabelle Benfalk och Max Johansson föreslås bli nya ordförande i Ungdomens nykterhetsförbund, UNF. Både Isabelle och Max har under de senaste två åren varit förbundets vice ordförande.

– Det känns fantastiskt kul, speciellt att få valberedningens stöd såhär, säger Max Johansson.

Isabelle Benfalk är också glad över nomineringen. Att bli ordförande skulle antagligen innebära att hon skulle bli heltidsarvoderad och kunna satsa mer tid på uppdraget.

– De praktiska skillnaderna blir rätt stora, det kommer innebära mer ansvar. Men jag hoppas få fortsätta jobba mer med strategifrågor och jämställdhetsfrågor även efter kongressen, säger hon.

UNF har även tidigare haft en delad ordförandepost men under de senaste två åren har Eric Tegnander axlat den rollen på egen hand.

”Ett delat ordförandeskap känns som en självklarhet för oss då vi ser det som viktigt att vara två för att dels kunna avlasta varandra men också för att kunna ha ett brett fokus”, skriver valberedningen om sitt förslag.

Isabelle Benfalk är positiv, även om hon erkänner att hon kan vara partisk i frågan.

– Jag tror att relationen kan bli mer jämlik mellan två ordförande än mellan en ordförande och en vice ordförande, säger hon.

Max Johansson tror också att återgången till ett delat ordförandeskap kommer bli bra.

– Jag tror att det är bra för arbetsbelastningen och att jag och Isabelle kan stärka varandra i det, säger han.

Max Johansson och Isabelle Benfalk har redan diskuterat hur ansvarsområdena kan komma att delas upp dem emellan.

– Den stora skillnaden är att Isabelle har mer externt fokus medan jag är mer intresserad av att jobba med medlemsökning och personalfrågor, säger Max Johansson.

– Max och jag leder på lite olika sätt. Vi har olika uppfattningar om verksamheten men är aldrig oense. Vi kompletterar varandra bra och jag tror att det kan leda till ett dynamiskt ledarskap som är bra för UNF, säger Isabelle Benfalk

Till kassör föreslås Olle Åkesson från Skara ta över efter Malin Andersson. Som bildningsledare föreslås Anneli Bylund från Karlstad ta över efter Lucas Nilsson och som sekreterare föreslås Olle Gynther-Zillén från Stockholm sitta kvar. Som ledamöter föreslås Maria Emilsson från Göteborg, Filip Nyman från Jönköping, Lina Sultan från Töreboda och Semanur Taskin från Stockholm. Av ledamöterna är alla utom Maria Emilsson nya i UNF:s styrelse.

– Vi har föreslagit en förbundsstyrelse med färre ledamöter än vad som har gjorts de senaste mandatperioderna. Det har vi gjort för att vi bland annat vill se ett större strategiskt fokus. Förslaget vi lagt fram tror vi kommer kunna leda och stärka UNF under de närmaste åren, säger Linus Henriksson i valberedningen till Accent.

Vill du läsa mer om alkohol och andra droger? Prenumerera kostnadsfritt på Accents nyhetsbrev och få veckans nyheter direkt i din mejlbox:

Din e-post

»

Mer från Accent