”Dags att agera mot alkoholskador”

En stor internationell konferens som just avslutats i Thailand uppmanar till att mer använda WHO:s alkoholstrategi för att minska alkoholskadorna. ”Vi har tillräckligt med bevis för att agera. Nu!”,  är en summering.

Global Alcohol Policy Conference samlade uppåt 1 200 deltagare förra veckan nära Bangkok. Representanter från regeringar, frivilligorganisationer, forskare och aktivister från 59 länder fanns på plats. Arrangörer var restriktiva nätverket Gapa i samarbete med bland andra WHO och thailändska regeringen.

Redan vid öppnandet betonades det civila samhällets roll för att kunna minska alkoholproblemen i världen. Bygga nätverk och få med såväl beslutsfattare som allmänhet. Men inte underskatta motståndet från alkoholindustrin.

– Industrin är rik och mäktig. Kommersiella intressen krockar med de mest effektiva åtgärderna för att minska skadligt drickande, sade WHO:s biträdande generaldirektör, doktor Anarfi Asamo-Baah.

Det var våren 2010 som den första globala alkoholstrategin antogs av Världshälsoförsamlingen, med stark svensk uppbackning. Den pekar på samband mellan alkohol och hiv, andra smittsamma sjukdomar, hinder för utvecklingsländer och en vanlig orsak till för tidig död. Strategin slår även fast att höga skatter, priser, begränsad tillgänglighet och marknadsföring är effektiva åtgärder mot hög alkoholkonsumtion.

På mötet i Thailand gavs såväl exempel på hur nya sociala medier används alltmer av alkoholbranschen för att nå ungdomar, som hur dess lobbyister försöker hindra regeringar att inte införa effektiva regler.

– Men det finns fler bromsklossar än alkoholindustrin för strategins implementerande, såsom vinproducerande länder och turistbranschen. Alkoholtrycket är särskilt stort på utvecklingsländer, det är ju där nya marknader finns. I väst är de i princip mättade, säger Maria Renström, ämnesråd om alkoholfrågor på Socialdepartementet, till Drugnews.

Hon deltog i konferensen, men ledde även WHO:s koordinerande råd om alkohol som samlat experter och regionansvariga i ett anslutande möte. Flera länder har börjat infoga alkoholstrategin i sina nationella ramverk. Exempelvis i Europa där alkoholkonsumtionen är högst i världen, men det går trögare i andra regioner.

Många fattiga länder utan tydlig policy är värnlösa när dryckesindustrin vill in. Värdlandet Thailand har skärpt sin alkohollag och försökt undanta alkohol från frihandelsavtal i WTO. Men nya stora marknader i Afrika, Indien och Kina är nu i fokus för alkoholföretag och utgången är oviss.

– Det är långt kvar innan strategin används överallt. Men det har varit en positiv stämning på konferensen, bra arrangemang och mycket idéutbyte som kan leda vidare, säger hon just hemkommen från Bangkok.

En annan nöjd deltagare är Sven-Olov Carlsson, ordförande för IOGT International:

– Den globala alkoholpolitiska konferensen blev till en kraftfull, internationell manifestation för behovet av öka internationella, nationella och lokala åtgärder för att minska alkoholskadorna. Konferensens slutdeklaration utgör ett kraftfullt stöd för åtgärder som vetenskapligt visats ha störst effekt och som bygger på ”best practice”, säger han till Drugnews.

I en summering från konferensen listades behov av åtgärder på olika nivåer:
• behov att utveckla koalitioner med andra hälsomyndigheter
• behov av start politiskt ledarskap. Särskilt i länder med stigande alkoholkonsumtion och svaga lagar
• att göra privata skador, som våld i hemmet, till offentliga frågor
• bryta föreställningen att manlighet och alkohol hör ihop, utmana män att bli en del av lösningen
• ifrågasätta västerländska normer kring alkohol • skydda folkhälsan från negativ påverkan av internationella handelsavtal.

Nästa globala GAPC-konferens arrangeras i oktober 2013 i Söul i Sydkorea.

Av Drugnews/SL

Läs mer: Om globala alkoholkonferensen GAPC 2012 och Alcohol Drugs and Developement.

Mer från Accent