Carlsberg anmäls för alkoholreklam

IOGT-NTO har anmält Carlsberg till Konsumentverket för brott mot alkohollagen. Anledningen är en så kallad advertorial som publicerats i Nöjesguiden. Publikationen bryter mot flera av de bestämmelser som gäller för alkoholreklam, enligt förbundets jurist Gazal Casselborg.

– Vi anser att det här är en annons som Carlsberg står bakom och då ska de regler som gäller för alkoholreklam respekteras. Branschen ska inte kunna gå runt lagarna genom att betala tidningen och kalla reklamen redaktionell text, säger hon.

Artiklarna i Nöjesguiden är utformade som en redaktionell text och handlar om Guinness 250-årsjubileum i Dublin. Flera av bilderna föreställer personer som dricker öl ur glas med Guinness logga på. I de övre hörnen är uppslaget märkt med ordet advertorial.

– En advertorial är, som jag förstår det, en annons som är utformad som redaktionell text men jag har inte stött på det här tidigare, säger Karin Stenlund som är jurist på Konsumentverket.

Om publikationen är en annons och inte en redaktionell artikel räknas den som alkoholreklam. Då bryter den mot alkohollagen på flera punkter. Det finns ingen varningstext, bilderna föreställer människor, det framgår inte vem som är avsändare och uppslaget är inte annonsmärkt.

– Att det står advertorial talar för att det kan vara en annons, men det kräver en noggrannare granskning av innehållet för att göra en slutlig bedömning, säger Karin Stenlund.

På Carlsberg anser de däremot att artikeln är en redaktionell text och därmed undantagen från de lagar som gäller för alkoholreklam. Trots att de själva har betalat reporterns resa till Dublin.

– Vi har inte och har inte velat påverka det redaktionella innehållet. Hade det varit en annons hade vi varit med och utformat den, säger Henric Byström som är PR-ansvarig på Carlsberg.

Enligt Margret Atladottir som är chefredaktör och ansvarig utgivare för Nöjesguiden är det publicerade uppslaget både en artikel och en annons.

– Eftersom Carlsberg stod för flygbiljetten ansåg jag att märkningen advertorial vore mer korrekt än något annan. Även om innehållet är intressant för våra läsare vill jag att de ska veta att en annonsör stod för flygbiljetten, säger hon.

Joanna Wågström

Mer från Accent