Politik

Cannabis ökar bland unga i Stockholm

Ungdomar i Stockholm som söker hjälp på Maria Ungdom har oftare cannabis än alkohol som huvuddrog. Nu satsar staden två miljoner kronor mer på drogprevention bland ungdomar.

Pengarna ska gå till samordnare i stadsdelarna för att stärka insatser mot ungas droganvändning.

– Vi är mycket oroade av den utveckling som sker gällande cannabisanvändningen bland unga i Stockholm, säger socialborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) i en kommentar.

– Vi ser det som särskilt viktigt att involvera föräldrarna i det förebyggande arbetet mot droganvändning bland unga, eftersom vi vet att det är den i särklass viktigaste skyddsfaktorn för unga i riskzonen, säger hon.

Ett trendbrott ifjol på ungdomsmottagningen Maria Ungdom var att av de 212 tonåringar som skrevs in, så hade 51 procent cannabis som huvuddrog och 47 procent alkohol. Året före var det tvärtom: 43 procent cannabis respektive 54 procent alkohol.

Även en drogvaneundersökning i huvudstaden – Stockholmsenkäten – som görs vartannat år, bland niondeklassare och elever i gymnasiets årskurs två, visar på samma trend: Alkohol minskar, men narkotika ökar.

2010 uppgav cirka 40 procent i nian att de inte dricker alkohol och nära 20 procent på gymnasiet. Men drygt 30 procent av gymnasiepojkarna hade prövat narkotika och 25 procent av flickorna. Bland niondeklassarna hade 17 av pojkarna och 10 procent av flickorna prövat – cannabis är vanligaste illegala drogen.

Tolv procent av gymnasiepojkarna och sju procent av grundskolepojkarna hade använt narkotika senaste månaden.

– Vi har sett en jätteökning av cannabis. Det är hur lätt som helst att få tag i och det har gått ner i åldrarna, i nästan varje skola på Söder finns gäng i sjunde–åttonde klass som röker, säger fältassistent Anna Olsson till Dagens Nyheter.

I stadsdelen Södermalm är siffrorna ännu högre, 17 procent av flickor i nian och var fjärde jämnårig pojke har använt narkotika. På en skola uppgav 40 procent av eleverna att de haft möjlighet att testa om de velat.

Polisen i Stockholm har i flera särskilda satsningar (exempelvis Mumin, Gåsen 1-3) försökt nå unga som missbrukar droger och beivra langning. På några platser sker försäljning öppet och nya grupper dras in, bland annat tidigare okända unga flickor.

I regeringens åtgärdsprogram mot alkohol och narkotika uppmanas till satsningar i särskilt storstäder mot cannabis bland ungdomar. Ett projekt i Skåne i höstas visar på stora kunskapsbrister om drogen bland skoleleverna.

– Vi har inlett samtal med Malmö och Göteborg för långsiktigt samarbete mot cannabis. Det är oroande utveckling bland unga. Bilden är komplex, riskgrupper måste nås tidigt, föräldrar uppdateras. Uppenbart är det många som inte känner till drogens skadeverkningar, säger Anders Eriksson, förebyggande Utvecklingsenheten i Stockholm stad (fd Preventionscentrum), till Drugnews.

Men drogen finns i hela landet, var tionde 16-åring pojke och 8 procent av flickorna på Gotland har prövat, enligt Folkhälsoenhetens enkät där, en fördubbling på ett par år.

Drugnews/SL

Mer från Accent