Behandling

Efterfrågan på behandling mot cannabismissbruk ökar

Behovet har ökat i alla de nordiska länderna de senaste 20 åren. Särskilt när det gäller de yngsta åldersgrupperna. Det framgår av en rapport från Nordens välfärdscenter.

Efter alkohol är cannabis det vanligaste berusningsmedlet i Norden. I Danmark är cannabis den utan konkurrens den vanligaste drogen för personer som behandlas för missbruk för första gången enligt rapporten. I Norge och Sverige visar siffrorna att cirka 10 procent av behandlade klienter i missbruksvården framför allt missbrukar cannabis. För Finland är motsvarande siffra 33 procent.

I rapporten Treatment of cannabis-related problems in the Nordic countries lyfts utmaningarna med behandlingen, men också exempel på goda arbetsmetoder i Norden.

De som använder cannabis är inte en homogen grupp, användare finns i många olika ålders- och samhällsgrupper.

– De som behandlas för cannabisproblem har även många faktorer gemensamt med andra som behandlas för missbruk: multidroganvändning, psykiatriska problem och brist på sociala resurser. Dessutom är de som har problem med cannabis ofta mycket unga och oftast män, säger Kerstin Stenius, forskare vid Institutet för hälsa och välfärd i Finland, i ett pressmeddelande.

Hon konstaterar att det trots goda initiativ och ökat professionellt fokus finns tydliga luckor i alla nordiska länder när det gäller det stöd och den behandling som erbjuds personer med cannabisrelaterade problem. Hon betonar behovet av förebyggande insatser och kunskap om riskerna.

– Det förebyggande arbetet är avgörande men svårt. Varken de unga användarna själva, deras föräldrar eller skolpersonalen har tillräckligt med kunskap om vilka effekter cannabis har på kropp och hjärna. Information om riskerna med cannabis måste presenteras på ett sätt som ungdomar tar till sig, och det kan vara ett område som lämpar sig för nordiskt samarbete, säger Kerstin Stenius.

Mer från Accent