Brittiska läkare kräver förbud mot alkoholreklam

Det brittiska läkarförbundet kräver att alkoholreklam förbjuds. Skulle förslaget bli verklighet berörs bland andra TV3 och Kanal 5 som båda sänder från England.

Det brittiska läkarförbundet British Medical Associaltion, BMA, har engagerat sig allt mer i alkoholpolitiska frågor de senaste åren. I den nya rapporten ”Under the influence” menar man bland annat att alkoholreklamen bidrar till berusningsdrickande och andra alkoholproblem hos unga människor.

Den självreglering som finns i Storbritannien i dag bedömer BMA som ”fullkomligt otillräcklig” och kräver nu ett totalförbud mot all alkoholreklam. Förbudet skulle då gälla alla typer av marknadsföring, såväl tevereklam som sponsring.

En studie som presenterades av EUs ”Alcohol and Health forum” i våras stöder läkarförbundets slutsatser. Där konstaterar forskarna att alkoholreklam påverkar både ungdomars alkoholdebut och gör att de dricker mer. Studien visade också att det finns ett samband mellan hur mycket alkoholreklam ungdomar utsätts för och hur mycket de dricker.

I Sverige är det förbjudet att sända alkoholreklam i tv. Samtliga reklamkanaler utom TV4 har dock valt att kringgå det svenska förbudet genom att sända från England.

Pierre Andersson

Mer från Accent