Britter utreder ungas drickande

 

Brittiska parlamentet har tillsatt en alkoholutredning efter oro av särskilt ungas drickande. Och enligt färska siffror från WHO dricker skottar över 16 år 11,8 liter ren alkohol per år, vilket placerar Skottland på åttonde plats i världen.

Det innebär att Skottland har en högre alkoholkonsumtion per invånare än till exempel Ryssland (10.3 liter). Enligt WHO-listan dricker invånare i England och Wales 9,9 liter ren alkohol per invånare. Högst på listan hamnar Luxemburg, Irland och Ungern (se fotnot).

I en annan rapport nyligen, framtagen för skotska BBC, är numer alkoholskador en av de vanligaste anledningarna till sjukhusvård och vanligare än hjärtsjukdomar i Skottland.

Den skotska hälsoministern Shona Robinson anser att den växande alkoholkonsumtionen beror på tillgång på billig alkohol. 

– Den sorgliga effekten av detta är en enorm ökning av alla alkoholrelaterade sjukdomar och dödsfall, säger hon.

De alkoholrelaterade leversjukdomarna i Skottland har en av de högsta ökningarna i hela världen och är dubbelt så hög som i till exempel England och Wales.

Siffror från den brittiska motsvarigheten till Statistiska centralbyrån, Office of National Statistics, visar att alkohol är 70 procent mer tillgängligt idag än 1980. Anledningen till detta är att fastän priserna på alkohol har höjts så har hushållens inkomster ökat betydligt mer än priset på alkohol.

– Det råder ingen tvekan om att anledningen till den stora ökningen av alkoholkonsumtionen beror på att det relativa priset på alkohol har sjunkit med 70 procent sedan 1980, menar Shona Robinson.

Hälsoutskottet i brittiska parlamentet har beslutat tillsätta en alkoholutredning efter de allt fler rapporterna om ökat drickande, särskilt bland ungdomar.

Utskottets uppdrag gäller främst att kartlägga fem områden: Omfattningen av alkoholrelaterad ohälsa; konsekvenser för hälso- och sjukvården; den nationella alkoholpolitiken; vilken roll har vården, myndigheter, kommuner, alkoholindustrin och frivilligsektorn; och hur ser lösningarna ut.

Hälsoutskottet uppmanar enskilda och organisationer senast 12 mars att komma med förslag och synpunkter om hur de växande alkoholproblemen i landet ska vändas.

Av Drugnews/BC-SL

 


Mer från Accent