Borgerlig osämja om gårdsförsäljning

DRUGNEWS. Gårdsförsäljning av alkohol splittrar borgerliga alliansen. Landsbygdsresurs eller hot mot Systembolaget? Remisstiden om det kontroversiella förslaget går ut idag, onsdag.

Regeringens utredare Lotty Nordling lade fram ett långtgående förslag före årsskiftet. Detta för att undvika att EU slår ner på att gårdsförsäljning gynnar inhemska och diskriminerar utländska tillverkare.

Det handlar inte bara om att låta vinbönder på landet sälja några flaskor vin, utan att ge både svenska och utländska alkoholtillverkare rätt att sälja en begränsad mängd egna och andras produkter (sprit-, vin- och ölmärken) i hela landet.

Förslaget har rosats och risats. Flera av de remissinstanser som hittills svarat (totalt 110 har inbjudits) varnar för att det skulle undergräva detaljhandelsmonopol, den restriktiva svenska alkoholpolitiken och öka alkoholkonsumtionen.

På onsdagsmorgonen hade 90 remissvar kommit in.

– Resten väntas strömma in under dagen, tre har fått uppskov. Av de som inkommit finns två huvudlinjer i svaren – de som har intressen i alkoholtillverkning är för och de med mer alkoholpolitiskt intresse är emot, säger Ralf Löfstedt, ämnesråd på Socialdepartementet, till Drugnews.

Nu ska remissvaren sammanställas och en första dragning göras med ansvarig minister Maria Larsson (KD) kanske i september. Tidigast efter årsskiftet skulle ett förslag teoretiskt kunna lämnas till lagråd och riksdagen ”om det går på räls”, enligt Löfstedt som sköter handläggningen.

Nykterhetsrörelser som exempelvis IOGT-NTO, Ungdomens nykterhetsförbund, Verdandi, Blå Bandet, Länkarna med flera och Alkoholpolitiskt Forum är emot. De får stöd av Systembolaget i sin kritik av förslaget:

“Utredningens förslag handlar med andra ord inte om det som i normalt språkbruk avses med gårdsförsäljning utan om en ny försäljningskanal vid sidan av dagens detaljhandelsmonopol”, skriver Systembolaget i sitt remissvar.

Även Folkhälsoinstitutet avstyrker gårdsförsäljning och anser att det är avsteg från rådande principer i svensk alkoholpolitik och medför risk för negativa konsekvenser för folkhälsan.

LRF, bryggarna och föreningen Svenska vinodlare anser farhågorna överdrivna. “Gårdsförsäljning av vin kommer att positivt utveckla landsbygdsturismen i Sverige”, skriver vinodlarföreningen som har 250 medlemmar. LRF menar att den verkliga faran är den illegala försäljningen av införd billig alkohol som når ungdomar.

De rödgröna partierna har tydligt signalerat nej till gårdsförsäljning.

– Vi är oroliga för vad som händer om alkoholmonopolet naggas i kanten, sade Gustav Fridolin (MP) i riksdagens partiledardebatt.

Frågan splittrar däremot alliansen rejält. Landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) är stark tillskyndare till förslaget, likaså många Moderater, medan Kristdemokraterna är mycket tveksamt och varnar för folkhälsoeffekter.

På mediers debattsidor går svallvågorna höga mellan borgerliga tyckare.

”Skrämselpropagandan är både osaklig och osmaklig”, skriver Per Ankersjö, från Stockholmscentern på SvD Brännpunkt, om ”det ytterst blygsamma förslaget”. Han menar att motståndarna är rädda för att om befolkningen ”får smaka på frihet så kommer de vilja ha mer”.

I onsdags, när remissrundan avslutas, går tre borgerliga riksdagsledamöter ut i SvD och varnar för att förslaget skulle leda till ökad ohälsa och ”Jelsinsvodka” i östeuropeiska spritbutiker i städer snarare än idylliska vingårdar på landet.

”Vissa borgerliga debattörer bedriver just nu en intensiv kampanj för att slopa grunden för en ansvarsfull alkoholförsäljning i Sverige – i ett första steg genom så kallad ”gårdsförsäljning”. Det är olyckligt, och underminerar alliansens ansvarslinje”, skriver Barbro Westerholm (FP, Per Lodenius (C), och Anders Andersson (KD) på SvD Brännpunkt.

Medan Socialdepartementet nu går igenom remissvaren och får regeringen fundera över om man kan enas i frågan om gårdsförsäljning av alkohol. Det är svårt att se i nuläget att man kan lägga fram en proposition i linje med utredarens förslag.

Det skulle rimma illa med alliansens regeringsförklaring, som i målen vill minska alkoholkonsumtion och slå vakt om Systembolaget. Risken är även stor att ett förslag om gårdsförsäljning skulle kunna leda till ett nytt borgerligt bakslag i riksdagen.

Drugnews/Sven Liljesson

Mer från Accent