Bolivia lämnar narkotikafördrag

DRUGNEWS. Bolivia har nu formellt beslutat att från årsskiftet utträda ur 1961 års FN:s narkotikakonvention. Landets regering uppger samtidigt att man har för avsikt att inträda igen, men då begära undantag från förbudet om odling och bruk av kokablad.

Beskedet kom till FN:s generalsekreterare 29 juni och var väntat. Det är första gången ett land lämnar en konvention för att kringgå en skyldighet att följa ett tidigare åtagande.

FN-narkotikakontrollorganet INCB beklagar Bolivias steg och menar att strategin att gå ur och sedan återinträda igen strider mot andan i konventionen och kan underminera den globala narkotikakontrollen. De tre internationella konventionerna (antagna år 1961, 1972, 1988) utgör grunden för de flesta länders narkotikapolitik.

Bolivia har tidigare, som Drugnews rapporterat, verkat för att kokablad inte ska betraktas som narkotika, men att kokain ska göra det. President Evo Morales – tidigare ledare för kokaodlarna – hänvisar till att tuggandet av kokablad är en del av landets traditionella kultur.

Drugnews/SL

Mer från Accent