Bli nykter med hjälp av mobiltelefonen!

I Helsingfors  kan  den som har alkoholproblem få hjälp och stöd via sms. Ett sorts anonymt kamratstöd via mobilen.
– Det är enkelt och effektivt och säkert förebygger det en hel del, säger Merja Lyytikäinen på stadens socialförvaltning.

sivu_kuva_paihdeNär en person känner att drickandet börjar gå honom eller henne ur händerna, behöver man oftast hjälp och stöd för att kunna sluta, eller i alla fall minska sin konsumtion.
– Men rusmissbruk är till sin natur sådant att människor har hög tröskel när det gäller att söka hjälp och stöd, förklarar Päivi Smeds informatör på Helsingfors socialförvaltning.
Staden har därför tagit fram en modell där den som är i riskzonen får hjälpen via sms eller internet.
Metoden är mycket enkel och bakom den står socialförvaltningens enhet för förebyggande missbruksvård och Helsingfors är än så länge är ensam om att tillämpa den. Metoden kallas ”Voimipiiri”, vilket fritt kan översättas till ”Kraftcirkeln”.
– Vad det handlar om är att personer kan delta i olika diskussionsgrupper, för närvarande sex stycken, säger Päivi Smeds.
 Mest populära är grupperna för personer som vill sluta att dricka helt eller dra ner på sitt drickande, de har omkring 50 deltagare i vardera.
– Vi har även grupper där exempelvis mödrar eller anhöriga till missbrukare kan utbyta stöd och erfarenheter, berättar Merja Lyytikäinen, planerare på socialförvaltningen.
Tjänsten marknadsförs offensivt, och på exempelvis caféer och restauranger kan man hitta små kort med instruktioner för ”Kraftcirkeln”. Det är gratis att ansluta sig och man kan vara helt anonymt.
– Det går att anmäla sig antingen via nätet eller via mobilen. Det enda som behövs är ett ”täcknamn”, ett telefonnummer och så anger man vilken av grupperna man vill tillhöra, förklarar Päivi Smeds.
Anonymiteten är A och O. Den som väl har anmält sig får tillgång till en hel krets av personer med liknande problem som de kan utbyta tankar med. Alla har täcknamn och ingen kan se den andras telefonnummer.
– Märker någon att en annan person i gruppen har exakt samma problem som han eller hon själv, går det bra att anonymt sända meddelande just till den personen och få en djupare diskussion, säger Päivi Smeds.
– Det går också att skapa egna typer av meddelanden, som att klockan 17 kommer ett sms med budskapet ”Gå inte till Systemet idag!”, berättar Merja Lyytikäinen.
För socialförvaltningen i Helsingfors kostar den här tjänsten 30 000 euro, alltså drygt 300 000 kronor per år. Huvudstaden tros ha mellan 50 000 och 60 000 missbrukare, så tjänsten kan snabbt tjäna in sig själv genom att förebygga mer missbruk.
– Vi är ju ett tvåspråkigt land så nu hoppas vi även få igång tjänsten på svenska, avslutar Päivi Smeds. 
 
Sören Viktorsson

FAKTA
Så här säger några, anonymt, om deltagandet i Kraftcirkeln:
Tarja, 45:
– Jag såg reklamen för den nya sms-servicen och tog mod till mig: ”Hej, jag är en 45-årig kvinna för vilken vin smakar mer än vad som är nyttigt. Jag skulle vilja ha stöd av likasinnade. – Till min förvåning fann jag många människor i samma situation, även de mammor och hustrur. Nu stödjer vi varandra vad gäller att få ned eller sluta med vin- och öldrickandet.
Pertti, 58:
– För fyra år sedan tog jag det avgörande steget mot nykterhet, vilket jag inte ångrat en dag. På ”Kraftcirkeln” har jag fått ny vänner som är i olika faser av tillnyktrande och vilka jag med min erfarenhet kan hjälpa.
– I början verkade den här tjänsten litet knepig att använda, men så insåg jag hur lätt det faktiskt är. Jag har också själv fått hjälp, fast jag är något av en ”veteran” vad gäller det här med att sluta dricka.

Mer från Accent