Berusade kan dömas mildare efter ny HD-dom

Regeln om straffansvar vid rus tas bort efter en dom i Högsta domstolen, HD. Nu kan inte längre en berusad gärningsman dömas för uppsåtligt brott om berusningen var så kraftig att han inte förstod vad han gjorde.

Regeln om straffansvar vid rus, även kallad Rusläran, har funnits i Brottsbalken ända sedan dess tillkomst 1965, och 1973 kom en HD-dom som klargjorde innebörden i regeln.

– Regeln har betytt att du kan straffas för ett uppsåtligt brott trots att du inte har förstått vad du har gjort på grund av att du har varit berusad, säger Petter Asp, professor i straffrätt vid Stockholms universitet.

Han tycker att den nya HD-domen som tar bort regeln är bra ur ett principiellt perspektiv.

– En grundläggande tanke inom straffrätten är att du inte ska straffas om du inte har skuld, det vill säga om du inte har förstått eller borde ha förstått vad du har gjort.

Den nya HD-domen innebär alltså att rätten inte längre ska fingera att en berusad gärningsman har haft uppsåt utan istället bedöma uppsåt på vanligt sätt.

– Visst, det kan ha varit dumt att dricka sig full, men det betyder förstås inte att det är rimligt att du ska svara för allt du gör när du är full. En regel som säger att vi ska låtsas att personen hade uppsåt trots att det inte fanns något uppsåt blir väldigt sträng och orimlig i förlängningen.

Innebär det här att en gärningsman nu kan skylla på att han var full och på så sätt komma undan straff eller få ett lindrigare straff?

– Den risken ska inte överdrivas. Det finns många saker du teoretiskt kan skylla på, men det är inte så lätt i praktiken – ofta kan åklagaren visa att du har haft uppsåt. Men i några enskilda fall kan det naturligtvis bli så att rätten kommer fram till att en berusad person inte förstod alls och därför måste frias från uppsåtligt brott. Men då finns det ju ofta oaktsamhet att ta till.

Rusläran innebar alltså att en gärningsman som var så full så att han inte förstod vad han gjorde ändå kunde dömas för uppsåtligt brott, men enligt Petter Asp har sådana domar förkunnats väldigt sällan.

– De flesta domstolar har valt att bortse från regeln och istället göra en vanlig bedömning. Så i praktiken kommer den här nya HD-domen inte att göra så stor skillnad. Dessutom förstår de flesta berusade vad de gör, och då är det ju samma straff oavsett, säger Petter Asp.

Jenny Stadigs

Mer från Accent