Berusade äldre problem på äldreboenden i Danmark

Äldre som är fulla på boenden och inom hemtjänsten är ett växande problem i Danmark. Nu satsar regeringen en halv miljon danska kronor på att utbilda personal inom äldrevården på Norra Fyn. Det rapporterar tidningen Fyens Stiftstidende.

Totalt ska 42 anställda få lära sig hur de kan hantera berusade personer på ett bättre sätt. De ska senare användas som en resurs för den övriga personalen när det gäller alkoholfrågor.

– Det handlar om att höja kompetensen på personalen i förhållande till alkohol, för det finns många utmaningar på det området. Personalen står av och till i situationer där de är osäkra på hur de ska hantera berusade personer, säger verksamhetsansvarige inom äldrevården i Norra Fyns kommun Lis Kjelstrup Hansen till tidningen.

I Sverige utreds just nu om alkoholservering på äldreboenden ska regleras genom lagar. För tillfället är det fritt fram att servera alkohol på ett äldreboende om de som driver äldreboendet vill göra det. De boende kan också köpa egen alkohol som de kan dricka i sin lägenhet på äldreboendet. Men de äldre har ingen lagstadgad rättighet att få alkohol om de vill.

Utredaren Lotty Nordling, som också utreder frågan om gårdsförsäljning, ska se över de problemställningar som finns i frågan. Om hon anser att det finns ett behov att reglera serveringen ska hon lägga fram ett förslag senast den 1 maj 2011.

Joanna Wågström

Fritt fram för alkohol på äldreboenden. Läs mer.

Mer från Accent