Alkoholpolitik

BBC anordnade tävling för att minska alkoholproblem

I ett radioprogram fick tre lag med innovatörer tävla om att hitta en lösning på en given grupps problem med alkohol. Resultatet löser inte problemen, men ökar medvetenheten och lyfter frågans komplexitet.

BBC:s radioprogram The Fix angriper alkoholproblem på  ett annorlunda sätt. De har bjudit in innovatörer att komma med nya idéer för att minska det skadliga drickandet. Tanken är att hitta oprövade lösningar som gått under politikernas radar. Det skriver Alcoholpolicy.net.

Sally Marlow, programmets expertrådgivare från Kings college, London, säger att när nu regeringen inte använder sig av de evidensbaserade åtgärder som finns, som minimipriser, kan den snabba teknikutvecklingen kanske erbjuda nya möjligheter att komma till rätta med alkoholskador och de underliggande orsakerna.

Tre lag deltog i tävlingen. Som en förberedelse fick de själva föra alkoholdagbok. Tävlingen genomfördes under en enda dag då varje lag tilldelades en målgrupp, som dricker riskabelt eller problematiskt, att lösa problemen för. Till sin hjälp hade de ett antal alkoholexperter som kunde bistå med goda råd.

Det första lagets lösning för personer som vill ha hjälp, men inte hittar någon, går ut på att ge individanpassade råd på internet. Genom att erbjuda en rad olika videofilmer, som visar olika personers situation, kan den hjälpsökande hitta en att identifiera sig med, där råden passar personens livsstil.

Lag två riktar sig till medelålders med utflugna barn som fyller den tid de förut ägnade åt familjen med alkohol. Deras lösning går ut på att företagen skulle satsa på ett mentorprogram där äldre får umgås med yngre. Både den äldre och den yngre tror att det enda syftet är att den äldre ska vara mentor åt den äldre, men ett dolt syfte är att den äldre ska ta efter den yngres alkoholvanor. Juryn undrar om det inte finns en risk att det blir tvärtom. Laget erkänner att det finns en sådan risk, men anser att man måste våga ta risker ibland.

Lag tre fick utmaningen att göra något åt problemet med berusningsdrickande och konstaterade snabbt att alkoholnormen är stark och att det saknas en socialt accepterad modell för att vara nykter. Lagets lösning är en gerillagrupp som på olika sätt ska påverka attityden så blir okej att vara nykter på krogen. Gruppen skulle starta med en provokation där de skulle kräva att verbala förolämpningar av nykterister klassas som hatbrott.

Det tredje förslaget blev också vinnare.

Alcoholpolicy.net menar att de som arbetar inom alkoholområdet kanske inte blir så imponerade av förslagen, men tävlingen sätter ändå fingret på de många utmaningar som möter den som vill försöka hitta lösningar och hur komplext problemet är. Inte ens de mest effektiva åtgärderna löser problemet. Även de måste kompletteras av andra åtgärder.

Även om BBC:s tävling inte lever upp till sin målsättning, att hitta en lösning på problemet, så kan den ändå bidra till att öka medvetenheten om hur omfattande alkoholproblemet är och hur många som berörs.

Mer från Accent