Bättre koll  på fylla till sjöss

Bengt-Lennart Albinsson och Erling Frennheden är nöjda med båten de fick för två år sedan. Med en en maxfart på 65 knop, 110 km/tim, är det ingen som kör ifrån dem. Foto: Sofia Sabel

Förra sommaren rapporterades mer fylla till sjöss än tidigare år. Det beror på en hårdare promillegräns och att polis och Kustbevakning fick rätt att utan misstanke kontrollera fylla ombord. Samtidigt minskade antalet fritidsbåtar som var ute och körde på kvällstid markant.

Solen skiner och vattnet ligger nästan spegelblankt när sjöpolis Bengt-Lennart Albinsson tillsammans med kollegan Erling Fennheden hoppar ned i ribbåten för att köra in den för säsongen. Göteborgstationen fick båten för två år sedan och med en maxfart på 65 knop, 110 km/tim, är det ingen som kör ifrån dem. Tillverkad i gummi fungerar den som en stor fender när de bordar båtar för kontroll.

– Det gör att vi inte riskerar att skrapa någon båt vid våra kontroller till sjöss, säger stationens yttre befäl Bengt Lennart Albinsson.

De två utombordarna mullrar till och sakta glider de ut i hamnen. När området för hastighetsbegränsning passerats höjer de på en mycket kort sträcka farten till 35 knop. Kobbar och skär svischar förbi och in emellan öarna testar de maxfarten innan de lägger till vid Brännö Brygga.

– Det är väldigt viktigt att man vet vad man gör när man kör den här. Säkerheten går alltid först, säger Erling Frennheden.

Personligen tycker jag det hade varit enklare med sju meter och sju knop, säger Bo Lennart Albinsson.

Reglerna för sjöfylleri skärptes förra sommaren med tydligare gränser för alkoholhalten. Sedan dess kan också polis och kustbevakning utan misstanke utföra stickprovskontroller.

Polisen på västkusten stämde i bäcken, satte in extra övervakning och märkte direkt att trafiken minskade markant på kvällarna. Särkilt i närheten av festglada hamnar som exempelvis Kungshamn, Smögen och Strömstad.

Kustbevakningen har mycket större resurser än sjöpolisen. Varje polisdistrikt för sig bestämmer hur mycket resurser man vill lägga på sjöbevakningen. I Västra Götaland har det blivit färre sjöpoliser med åren och förra året var man inte fler än att man som mest kunde vara fem man ute samtidigt. I år fördubblas den styrkan till tio poliser.

Är de ute och spanar en kväll väljer de oftast mindre snabba styrpulpetsbåtar i första hand, kanske med ungdomar i. Om en båt kommer utan lanternor tända så väcker det polisens intresse.

– Först får man välja ett lämpligt ställe att köra upp bredvid dem, säger Bengt Lennart Albinsson. Det får inte vara en massa sjögång eller en massa båttrafik. Det enklaste är att kontrollera när de just har förtöjt och ligger still.

De nya promillegränserna underlättar för poliserna som slipper vittna, bevisföringen blir tydligare och rapporteringen enklare. Men de måste ta hänsyn till att en hel del båtar undantas från reglerna. Dessa undantag har debatterats flitigt och kritikerna menar att lagen urvattnats. Den socialdemokratiska regeringens utredare föreslog snävare undantag. Så gjorde också polisen.

– Det är lite olika vilken sjöpolis du frågar, men personligen tycker jag det hade varit enklare med sju meter och sju knop, säger Bo Lennart Albinsson.

– Hur många båtar finns det egentligen över tio meter, frågar Erling Fennheden retoriskt.

– Ska man ändå ha en 0,2 promillegräns så hade det varit lika bra att skärpa till gränserna på storlek och fart också. Det är min personliga åsikt, säger Bo Lennart Albinsson.

Att avgöra vilka båtar som ska kontrolleras säger de är inga större problem. Stor båtvana gör att de känner till de flesta båttyperna och blir det protester eller finns tveksamheter kan de mäta upp både fart och längd.

Det kan dock vara svårare att avgöra vem som kan ställas till svars på en båt. Reglerna gäller för alla ombord som har en väsentlig uppgift för att köra båten på ett säkert sätt. Då gäller det att se vem som har skött vad och avgöra vilka uppgifter som krävs för båttypen i fråga.

På västkusten är målet att de ska testa 400 båtar per säsong. Förra säsongen kom de upp i ungefär 250, varav tio procent hade för hög promillehalt.

– Bemötandet från båtfolket brukar vara positivt. En del klagar över att de inte kan ta sig en pilsner på sjön, men de flesta tycker att de nya reglerna är bra, säger Bengt-Lennart Albinsson.

De tycker att de allra flesta båtägare sköter sig bra och att det är mindre problem med segelbåtarna. Riskerna med dem är ju inte heller så stora eftersom de inte kan segla så fort. En normalhastighet ligger kring fyra-sex knop, förstås beroende på hur mycket det blåser. Och det är kombinationen av fart och alkohol som orsakar olyckorna. Därför koncentrerar sig polisen mest på snabba motorbåtar.

Det valet är också effektivast. Både när det gäller att stävja allvarliga olyckor och för att poliserna ska nå upp till sin egen målsättning om antalet kontroller och rapporter.

– Syftet med lagen är att minska olyckorna och i början är det klart att vi tar de snabba båtarna först, säger Bengt-Lennart Albinsson.

Lars Soold

 .

Sjöpolisen i Stockholm: ”Någon större skillnad tycker jag inte att det är.” Läs mer.

 .

Mer från Accent