Alkoholindustrin

Baksidan av Diageos hjälpande hand

Under konferensen World Water Week som hölls i slutet av augusti i Stockholm offentliggjorde alkoholjätten Diageo att de kommer att satsa ytterligare 50 miljoner kronor på att rena vatten i Afrika.

Diageo skriver i sitt pressmeddelande att deras program ”Water for Life” sedan 2006 har förbättrat tillgången till rent vatten för 10 miljoner människor. Mycket av arbetet handlar om att förbättra reningen av det vatten som används vid alkoholproduktion i utvecklingsländer.
– Det är ingen tvekan om att de säkert gör någon slags nytta. Men man måste också vara medveten om att det handlar om white washing där de vill bättra på sitt rykte, komma till tals, ses som ansvarstagande, säger Pierre Andersson Policyrådgivare Alkohol och utveckling på IOGT-NTO:s internationella avdelning.

Enligt Pierre Andersson handlar alkoholföretagens strategi i afrikanska länder om att hamna i en position där man kan påverka alkoholpolitiken i länder som, i stort sett, saknar alkohollagar. Länder som alkoholindustrin ser som en stor, outnyttjad marknad. Därför arbetar många alkoholföretag med att bygga upp en ansvarstagande bild av sig själva genom Corporate Social Responsibility (CSR).
–De går in och försöker påverka politiken för att få till individuella insatser mot dem som dricker för mycket snarare än insatser på befolkningsnivå, så som begränsad tillgänglighet, marknadsföring och prisreglering vilket visat sig mer effektivt, säger han.

IOGT-NTO:s internationella avdelning jobbar för att öka medvetenheten om hur alkohol utgör ett utvecklingshinder för många fattiga länder. I alkoholens spår sprids våld, fattigdom och missbruk.
– Diageo ser Afrika som en av de allra viktigaste tillväxtmarknaderna. De satsar stora pengar på marknadsföring för bland annat Guiniess, säger Pierre Andersson.

Diageo tillverkar bland annat Smirinoff, Johnnie Walker och Guiness. Företaget håvade under 2016 in 117, 4 miljarder kronor.

Mer från Accent