Avgörande om global alkoholstrategi

DRUGNEWS: En global alkoholstrategi står på agendan när Världshälsoförsamlingen idag inleder sitt 64:e möte i Genève. Sverige har varit pådrivande för att anta en strategi för att minska alkoholskadorna i världen.

WHO-rapporter har tidigare slagit fast att alkohol är den tredje största riskfaktorn till för tidig död och allvarliga sjukdomar. Skadlig konsumtion påverkar både folkhälsa och länders sociala och ekonomiska utveckling. Europa har högst konsumtion per invånare, men alkohol har allt mer blivit ett utvecklingshinder för fattiga länder och har även tydliga kopplingar till smittspridningen av exempelvis hiv.

Alkoholstrategin blir den första någonsin för hela världen och har mejslats fram i långa förhandlingar. Ett första försök stoppades för några år sedan av några länder, bland andra Kuba.

Men i januari antogs en oväntat långtgående version enhälligt av WHO:s styrelse där vikten av priskontroll, begränsning av marknadsföring och tillgång rekommenderas som verktyg för att minska alkoholskador. Även mer utmanande åtgärder som minimipris, skatter och detaljhandelsmonopol nämns i förslaget.

På plats i Genève vid öppningsceremonin är folkhälsominister Maria Larsson (KD) som representerar EU i denna fråga. Sverige har hårt drivit på för en strategi. I sitt tal understryker hon behovet av att den antas och att den sedan börjar genomföras.

Själva beslutet om alkoholstrategin kommer troligen inte upp förrän på onsdag då representanter för de 193 medlemsländerna ska ta ställning, enligt uppgifter till Drugnews.

Alkoholindustrin har sagt sig kunna acceptera ”rimliga regleringar”, men har även uttryckt oro för några av förslagen och varnat för att ”extremister” inom hälsopolitiken kan snedvrida strategin.

Mer trosviss är Sven-Olov Carlsson, president i IOGT International.
– En global alkoholstrategi är oerhört viktig och ett steg framåt. Förslaget tar upp problemen, adresserar i huvudsak rätt frågor, men kunde ha varit ännu tydligare vad gäller nödvändiga insatser, säger han till Drugnews.

Han anser att den borde stärkas vad gäller alkoholreklam och industrins roll, exempelvis understryka att lagstiftning är mer effektivt än självreglering. Alkoholindustrin är, enligt Carlsson, ”oerhört aggressiv” i sökande efter nya marknader, särskilt i länder i Afrika och i Asien där konsumtionen är låg och lagstiftningen svag. Där behövs snabbt strategin, enligt Sven-Olof Carlsson.

Av Drugnews/Sven Liljesson

Mer från Accent