Även små mängder alkohol kan skada foster

Det räcker att den som är gravid dricker små mängder alkohol för att barnet ska riskera skador. Det visar en forskningsgenomgång som Statens folkhälsoinstitut har gjort.

Att stora mängder alkohol är skadligt för foster är känt sedan länge. Barn som utsätts för detta får ofta skador i centrala nervsystemet. När det gäller mindre mängder har åsikterna gått isär och olika länder har haft olika rekommendationer – allt från att gravida uppmanas sluta dricka helt till att säga att man inte bör dricka mer än sju glas i veckan.

Med anledning av detta har Statens Folkhälsoinstitut nu gjort en genomgång av närmare tusen aktuella studier på området. I en ny rapport framgår nu att hälften av de utvalda studierna visar att även små till måttliga mängder alkohol, ett till fyra glas vin per vecka, kan vara skadligt. Risken ökar tydligt för beteendeproblem och psykiska hälsoproblem som hyperaktivitet, avvikande beteende, emotionella problem och relationsproblem. Problemen yttrar sig speciellt i förskoleåldern.

– Ur ett barnperspektiv är det därför säkrast att avstå från alkohol när kvinnor planerar en graviditet eller är gravida, säger Sven Bremberg, avdelningschef vid Statens folkhälsoinstitut.

Pierre Andersson

Mer från Accent