Australienska forskare har satt odds på alkoholkonsumtion

Professor Robin Room från University of Melbourne visar hur mycket sannolikheten för att drabbas av alkoholrelaterade skador och sjukdomar ökar i takt med att konsumtionen ökar. Foto: Joanna Wågström

Att dricka alkohol kan vara riskfyllt. Exakt hur riskfyllt har australienska forskare slagit fast. Forskningen har sedan legat till grund för de riktlinjer för alkoholkonsumtion som Australiens regering fastslog för ett år sedan.

– Vi har gett folket en karta där de kan kolla vilka risker de utsätter sig själva för utifrån hur mycket de dricker, säger professor Robin Room från Turning Point Alcohol and Drug centre i Melbourne som presenterade forskningen bakom Australiens nya riktlinjer vid Karolinska Institutet tidigare i veckan.

Enligt de australienska forskarnas beräkningar är exempelvis risken för att dö i förtid strax under en på hundra om du dricker mindre än två standardglas, innehållande tio gram alkohol, per dag. Även om du dricker dagligen. Ökar konsumtionen till tre glas tredubblas risken för att dö i förtid.

Om en man dricker fyra standarddrinkar vid ett tillfälle varje vecka är risken för att någon gång i livet vårdas på sjukhus på grund av ett alkoholrelaterat olycksfall en på tio.

Utifrån forskningen har australienska regeringen fastslagit nya riktlinjer för vad som är en så kallad riskfri alkoholkonsumtion. En konsumtion på mindre än två standardglas om dagen är okej.

För män är det en lägre nivå än tidigare medan nivån för kvinnor är oförändrad. Australiensarna bör inte heller dricka mer än fyra drinkar vid ett och samma tillfälle enligt riktlinjerna.

– Historiskt när länder skulle sätta sina riktlinjer fanns det ingen forskning alls att basera dem på. I princip satt sex, sju personer i ett rum och bestämde vilken nivå som skulle kunna vara lämplig, säger Robin Room och påpekar att det fortfarande inte finns någon forskning om huruvida de här riktlinjerna har någon betydelse för befolkningens alkoholkonsumtion:

– Men alla har dem för att det ser bra ut, säger han.

Joanna Wågström

Mer från Accent