Åtta nya droger klassade

DRUGNEWS. Regeringen har narkotikaklassat ytterligare åtta substanser, efter utredning av Folkhälsoinstitutet.

Det handlar dels om tre syntetiska cannabinoider (JWH-122, JWH-203 och JWH-210) som förekommer i ”rökmixar”, såsom Spice.

Dessutom 4-MEC och Bufedron som är två varianter av tidigare klassade Mefedron. Ämnet fluortropakokain (pFBT), en syntetisk variant av kokain. Mitragynin som är den aktiva substansen i växten Kratom. Och Desoxipipradol som är ett tidigare utvecklat läkemedelsämne som aldrig registrerades i Sverige.

Regeringen tog beslutet i torsdags om att reglera dessa åtta ämnen som narkotika. Narkotikaklassningen träder i kraft 1 september i år.

Drugnews/SL

Mer från Accent