Ärkebiskopen lyfter frågan om alkoholfri nattvard

Under årets kyrkomöte lyfte ärkebiskop Anders Wejryd frågan om alkoholfritt nattvardsvin. ”Församlingarna har inte alltid varit så medvetna om komplikationerna med alkohol i nattvarden”, säger han.

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ och samlas i Uppsala varje år under vecka 39 och 43. I sitt inledningstal till årets kyrkomöte tog ärkebiskop Anders Wejryd upp frågan om alkoholfri nattvard.

– Det behöver inte vara alkohol i nattvarden, det där kan man bestämma lokalt – vi är mer lokalt styrda än vad många tror. Jag påpekade att det finns frihet och att alla kan bestämma lokalt, säger Anders Wejryd.

Församlingarna har själva fått bestämma om de vill välja bort alkoholen i nattvardsvinet eller inte i runt 20 år, men alla är inte medvetna om det, enligt Anders Wejryd. Det är en av orsakerna till att han återigen lyfte frågan under årets kyrkomöte.

– Ytterst är det ett beslut av den lokala kyrkoheden. Men man samtalar med kyrkoråden, som är de valda som representerar medlemmarna.

Hur funkar det med alkoholfri nattvard rent teologiskt?

– Eftersom det här med vinstocken är en sådan återkommande symbolik i Jesu tal så har vi sagt att det måste vara saft från vinstocken. Men om den har fått jäsa lite eller mycket eller om den har avalkoholiserats är inte det viktiga. Så enkelt har man resonerat.

Hur stor andel av församlingarna använder alkoholfritt vin till nattvarden i dag?

– Det har vi ingen aning om, det finns ingen statistik. Jag vet bara att här i Uppsala finns det båda delarna.

Hur tror du att det kommer att se ut om fem år – fler eller färre?

– Tendensen är klar, det blir fler. Församlingarna har inte alltid varit så medvetna om komplikationerna med alkohol i nattvarden. Och kanske inte heller på det klara med att det var ganska många år sedan vi i Svenska kyrkan sa att det går lika bra ur läromässig synvinkel med alkoholfri nattvard.

Vilka komplikationer är det du ser med alkohol i nattvarden?

– De flesta tänker nog att det är väldigt olika att känna alkoholsmaken i nattvard och att göra det i ett socialt sammanhang, men uppenbart är det inte så för alla. Vi har exempel på människor som inte vågar gå till nattvarden för att de vet hur de reagerar. Man kan välja att bara ta brödet eller bara vinet, men för vissa känns det svårt att inte göra som de andra.

Vad händer nu när det gäller frågan om alkoholfri nattvard?

– Det vet jag inte. Det finns olika motioner om det här, och det var därför kyrkomötets läronämnd uttalade sig i frågan, i anslutning till det man sagt flera gånger tidigare. Nu pågår det utskottsarbete i kyrkomötet, och sedan så ger de förslag till vilka beslut kyrkomötet ska fatta i oktober, säger Anders Wejryd.

Jenny Stadigs

Mer från Accent