Almedalen

Är summan av lasterna konstant? Inte alls, säger ny rapport.

Fler ungdomar än någonsin avstår från alkohol. I debatten har ibland hörts att förklaringen är att de har börjat använda cannabis istället. Inte sant, säger nya siffror från CAN.

I samband med att resultatet från undersökningen Skolelevers drogvanor 2012 presenterades passade Håkan Leifman, direktör på CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysing, att presentera helt nya analyser. Genom att gräva lite djupare i den guldgruva av statistik som över 30 års kontinuerliga skolundersökningar är.

En av frågorna Håkan Leifman och hans kollegor har tittat närmare på är om summan av lasterna verkligen är konstant. Det vill säga: Har det minskade alkoholbruket bland unga (andelen helnyktra 15-åringar har ökat från 20 procent till närmare 50 procent på ett tiotal år) kompenserats av ett ökat användande av cannabis?

Svaret är nej. Ökningen av cannabis kommer inte ens i närheten av den stora minskningen när det gäller alkohol.

– Där kan vi se att summan av lasterna inte är konstant, säger Håkan Leifman. Summan av lasterna bland svenska ungdomar är tvärtom minskande, åtminstone när det gäller droger.

Leifman konstaterade också att det finns undantag. Det verkar finnas en liten grupp där det totala alkohol- och narkotikabruket faktiskt har ökat under samma tidsperiod.

– Om vi plockar fram statistik på dem som intensivkonsumerar varje vecka och röker dagligen samtidigt som de använt narkotika de senaste 30 dagarna så… Det handlar om en extrem grupp på en eller två procent av våra unga där man kan se en viss ökning.

Pierre Andersson

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer