Brott

Antalet anmälda narkotikabrott fortsätter att öka

Antalet anmälda narkotikabrott ökade med 5 procent under årets första sex månader, jämfört med samma period förra året. Totalt anmäldes 49 300 narkotikabrott, och den siffran har ökat stadigt ända sedan 2001.

Under 1990-talet och fram till 2001 låg antalet anmälda narkotikabrott på en relativt konstant nivå, enligt preliminär statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå.

– Om antalet anmälda narkotikabrott går upp eller ner beror mycket på hur polisen arbetar. Narkotikabrott är inget man anmäler främmande personer för – det är ett spaningsbrott, säger Linnea Abramowski, statistiker på Brå.

Av de anmälda narkotikabrotten under det första halvåret 2012 gällde 27 200 eget bruk, 15 800 innehav, 5 890 överlåtelse och 304 framställning. Överlåtelse av narkotika är det narkotikabrott som ökat mest, med 48 procent.

– Den kraftiga ökningen kan bero på att det kan tas upp ganska många anmälningar på en person. Det gör att siffran kan hoppa upp ganska rejält helt plötsligt.

Varje enskilt fall av överlåtelse av narkotika som en enskild person gjort räknas alltså som ett eget brott.

Det här sättet att räkna ligger även bakom den mycket kraftiga ökningen av antalet anmälda brott när det gäller olovlig försäljning av alkohol och olovligt innehav av alkoholdrycker. Det anmäldes 3 670 fler brott under det första halvåret 2012 jämfört med samma period 2011, vilket är en ökning med 136 procent. Den allra största delen av en den här ökningen, runt 3 000 anmälda brott, härrör från ett enskilt ärende i Kronoberg i juni, enligt Linnea Abramowski.

– Om någon har sålt till 3 000 personer så blir det 3 000 brott, eftersom varje fall räkas som ett brott.

Leder inte det till att statistiken blir ganska svajig?

– Det är klart att det blir svajigt, men det blir det hur som helst. Det är ännu värre med anmälningar om bedrägeri: om man hittar någon som försökt lura 10 000 personer så går antalet anmälningar upp med 10 000. Men det är bättre att man tar upp allt än att man räknar per person.

När det gäller antalet anmälda rattfylleribrott gjordes 14 100 anmälningar under årets första sex månader, vilket är en minskning med 8 procent jämfört med samma period året innan.

– Det här är också ett spaningsbrott där polisen står vid sidan av gatan och låter folk blåsa, så minskningen kan mycket väl bero på hur de jobbar.

Antalet anmälda rattfylleribrott har legat på en relativt jämn nivå sedan år 2008. Fram tills dess ökade antalet anmälningar, vilket förmodligen beror på att polisen i det närmaste fördubblade antalet slumpvisa alkohol- och drogtester under den perioden samt att en lagändring gjordes.

Jenny Stadigs

Mer från Accent